Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

 1. Verilen kavramları açıklayınız

 

Kontaminasyon

Dekontaminasyon

Dezenfeksiyon

Sterilizasyon

Aseptik:

Septik

Sepsis:

Antisepsi:

 

 1. İdeal bir dezenfektanda bulunması gereken özellikler nelerdir?
 2. Dekontaminasyon yöntemleri kaça ayrılır?
 3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon arasındaki farkı açıklayınız
 4. Sterilizasyon yöntemleri kaça ayrılır?
 5. Sterilizasyon yöntemlerinin birden fazla olmasının sebebi nedir?
 6. Işınlarla sterilzasyonda sterilizasyonu uygulayan kişi nelere dikkat etmelidir?
 7. Kimyasal maddelerle sterilizasyonda, sterilzasyonu uygulayan kişi nelere dikkat etmelidir?
 8. Hastalarda yaratacağı enfeksiyon riskine göre kaç tip medikal araç gereç vardır? Örneklerle yazınız
 9. Dezenfeksiyon uygulamalarına göre bölgeler kaça ayrılır? Örnekler vererek yazınız
 10. Ambulans dezenfeksiyonu nu açıklayınız
 11. Kirli enjektörle olan yaralanmalarda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 12. Hasta vücut sıvıları bulaşan yüzeylerde dezenfeksiyon  nasıl yapılmalıdır?
 13. Nosokomiyal üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi için yapılması gerekenler nelerdir?
 14. Hastane kökenli pnömonilerin önlenmesi için yapılması gerekenler nelerdir?
 15. Cerrahi alan enfeksiyonlarında alınacak önlemlerden işlem sırasında yapılması gerekenleri yazınız
 16. Cerrahi alan enfeksiyonlarında alınacak önlemlerden işlemden sonra yapılması gerekenleri yazınız
 17. Hastane enfeksiyonlarının sonuçlarını yazınız
 18. Bakteriyemi nedir? Bakteriyemilerin önlenmesi için yapılması gerekenleri yazınız
 19. Gebelikte annenin kızıl geçirmesiyle ortaya çıkan komplikasyonlar nelerdir?
 20. Kızıl teşhisi için hangi testler yapılır?
 21. Kızıldan korunma yolları nelerdir?
 22. Kızılda en belirgin klinik tanı nedir?
 23. Boğmacanın etkeni olan bakteriyi yazınız
 24. Boğmaca etkeni ilk olarak hangi organlara yerleşir?
 25. Boğmacada klinik belirtiler nelerdir?
 26. Boğmacada laboratuvar bulguları nelerdir?
 27. Boğmacanın komplikasyonları nelerdir?
 28. Boğmacadan korunma yolları nelerdir?
 29. Difteri (kuşpalazı) etkeni nedir?
 30. Difteri basilleri vücutta hangi bölgelere yerleşebilir?
 31. Difterinin bulaşma yolları nelerdir?
 32. Difteride hastalığın gelişimi (patogenez) ni yazınız.
 33. Difteride komplikasyonları yazınız
 34. Difteride klinik belirtileri nelerdir?
 35. Difteriden korunma yollarını yazınız
 36. Tetanosa sebep olan bakteri (hastalık etkeni) yazınız.
 37. Tetanos etkeninin bulaşma yolunu yazınız
 38. Tetanosda hastalık etkeni vücudun hangi bölgesine yerleşir?
 39. Tetanosda hastalığın gelişim ve ilerleme sürecini (patogenez ve klinik belirtileri) yazınız
 40. Tetanosda laboratuvar bulguları nelerdir?
 41. Yenidoğan tetanosu ve lokal tetanosda klinik tabloyu yazınız
 42. Tetanosun komplikasyonları nelerdir?
 43. Tetanosdan korunma yollarını yazınız
 44. Tüberküloz etkeni nedir?
 45. Tüberküloz basilinin kuluçka süreleri neleridr?
 46. Tüberkülozda bulaşma yolları nelerdir?
 47. Tüberküloz basili vücutta angi bölgelere yerleşir? En sık görüleni nedir?
 48. Hastaya tüberküloz tanısı hangi testler sonucunda konur?
 49. Tüberkülozda hastalığın patogenez ve klinik belirtilerini açıklayınız
 50. Tüberkülozun komplikasyonlarını yazınız
 51. Tüberkülozdan korunma yollarını yazınız
 52. Pnömokok pnömonisi etkeni vücudun hangi bölgesine yerleşir?
 53. Lober pnömoni ve bronkopnönoni nedir?
 54. Pnömoniye hazırlayıcı sebepler nelerdir?
 55. Zatürre de hastalığın gelişimi ve klinik belirtiler neleridir?
 56. Zatürre de klinik tanısı nasıl konulur?
 57. Zatürrede laboratuvar bulguları nelerdir?
 58. Pnömoni de komplikasyonları yazınız
 59. Pnömokok pnömonisinden korunma yollarını yazınız
 60. Tifo etkenini yazınız
 61. Tifo ve paratifo etkenleri hangi yollarla vücuda girerler?
 62. Tifo ve paratifo da hastalığın gelişimini ve oluşan klinik tabloyu açıklayınız

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1. Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız.
• Komplikasyon:
• Enfeksiyon hastalıkları:
• Patojen:
• Toksik:
• Konjenital:
• Patogenez:
• Portör:
• Virüs:
• Oral:
• Fekal:
• Anemnez:
• Febris:
• Hipotermi:
• Hipertermi:
• Akut:
• Kronik:
• Akkiz
• Vektör
2. Aşağıda enfeksiyon halkası (enfeksiyon zinciri ) şematik olarak verilmiştir. Basamakların adlarını yazınız.

saglik-meslek-lisesi-soru
3. Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörlerden aileyi açıklayınız.
4. Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörlerden ırkı açıklayınız.
5. Enfeksiyon hastalıklarının solunum sistemini etkilemesiyle hangi belirtiler ortaya çıkar?
6. Enfeksiyon hastalıklarının sindirim sistemi üzerindeki belirtileri nelerdir?
7. Enfeksiyon hastalıklarında sinir sistemi belirtileri nelerdir?
8. Enfeksiyon hastalıklarında dolaşım sistemi belirtileri nelerdir?

9. Boş bırakılan yerlere uygun ateş (febris) tiplerini yazınız.
• Vücut ısısı sürekli 38o C nin üstündedir. Sabah akşam dereceleri arasındaki farkın 1OC olduğu ateş tipi ………………………………………………………………. dir.
• Sabah ve akşam ateşleri arasında 1 o C den fazla fark olan ateş tipine …………………
ateş denir.
• Yavaş yavaş yükselip 5-6 gün içinde en üst seviyede kalan tekrar düşen tekrar yükselerek aylarca dalgalar çizen ateş ………………………… dır.
• Birden bire yükselen ve 3-5 gün sürdükten sonra aniden düşen nöbetler halinde süren ateşe…………………………………… denir.
• 37,5 -38 0C arasında oynayan ateş tipine ……………………………… denir.
• Sabahları 37 0C nin altına düşen, akşamları tekrar 39-40 0C ye çıkan ateş tipine denir.
10. Boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi yazınız.
Hepatomegali, lökositoz, eritrositopeni, hematokrit, lökopeni, eritrositoz, splenomegali, anemi, kriz,sinir, lizis, sindirim,
• Dalağın büyümesi…………………… olarak adlandırılır.
• Lökosit sayısnın kanda artmasına………………………… denir.
• Kanın hücresel bölümünün kan hacmine oranına……………………………… denir.
• Lökosid sayısnın normalden az olmasına…………………………. denir.
• Eritrosit sayısının normal değerden az olmasına……………………… denir.
• Eritrositin fazla olmasına …………………………………… denir.
• Eritrositlerin azalması ile ortaya çıkan hastalık ……………………… dir.
• Brudzinski belirtisi enfeksiyon hastalıklarının ………………….. sistemi üzerindeki belirtisidir.
• Kabızlık, karaciğer ve dalaktaki değişiklikler enfeksiyon hastalıklarında …………………Sisteminin belirtileridir.
• Vücut ısısının ilk 24 saatte en yüksek düzeye çıkması ve bol terlemeyle 37 0C nin altına düşmesi ile ortaya çıkan duruma ……………….. denir.
• Vücut ısısının yavaş yavaş düşerek 5-10 gün içinde normal düzeye inmesine ……………. Denir.

11. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmların doğal olarak yaşayıp üredikleri ortamlardır?
A. Rezervuar
B. Virülans
C. Konakçı
D. Giriş kapısı
E. Enfeksiyon zinciri

12. Kernig belirtisi aşağıda verilen hastalıklardan hangisinde görülür?
A. Menenjit
B. Nezle
C. Kabızlık
D. İshal
E. Anemi

13. Eritrositlerin birim zamandaki çökme hızına ne ad verilir?
A. Anemi
B. Sedimantasyon
C. Periferik yayma
D. Hematokrit
E. Hemoglobin

14. Aşağıdaki laboratuvar yöntemlerinden hangisi ile enfeksiyon hastalıkların daha kesin tanısı koyulur?
A. İdrar tetkiki
B. Biyokimyasal tanı yöntemleri
C. Sedimantasyon
D. Serolojik yöntem
E. Gaita tetkikleri

15. İdrarın kimyasal analizinde hangisine bakılır?
A. Rengi
B. Kokusu
C. Dansitesi
D. Bilirubin
E. PH

16. İdrarın fiziksel analizinde verilenlerden hangisine bakılır?
A. Hemoglobin
B. Dansitesi
C. Bilirubin
D. Glikoz
E. Protein
17. Verilenlerden hangisi veya hangileri biyokimyasal tanıda kullanılan materyallerdir?
I. Mide ve duedonum öz sıvıları
II. Gaita
III. Kan
IV. BOS
V. İdrar
A. II, III, V
B. I, II, III, IV
C. I, II, III, V
D. III, IV, V
E. Hepsi

18. Periferik kanda hangisine bakılmaz?
A. Lökosid sayısına
B. Eritrosit sayısına
C. Lökosit şekillerine
D. Hematokrit değerine
E. Kandaki proteine

19. Splenomegali nedir?
A. Karaciğer büyümesi
B. Dalak Büyümesi
C. Kafa çapı büyüklüğü
D. Kafa çapının normalden küçük olması
E. Yüksek ateş

20. Hepatomegali nedir?
A. Karaciğer büyümesi
B. Dalak büyümesi
C. Kafa çapının normalden büyük olması
D. Kafa çapıın normalden küçük olması
E. Düşük ateş

21. AIDSe neden olan virüs hangisidir?
A. Hepatit A
B. Paramikksovirüs
C. Varicella zoster
D. Influenza
E. HIV
22. Aşağıdakilerden hangisi non spesifik tanı yöntemlerinden değildir?
A. Periferik kan tetkikleri
B. Sedimantasyon
C. Biyokimyasal yöntemler
D. İdrar tetkikleri
E. Serolojik testler

23. Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkenini vücudunda taşıdığı halde kendisinde hastalık belirtisi göstermeyen ; fakat başkalarına bulaştıran kişilere verilen addır?
A. Vektör
B. Zoonoz
C. Portör
D. Kontaminasyon
E. Enfeksiyon ajanı

24. Hücre yapısı göstermeyen ve tek başlarına metabolik aktiviteleri olmayan oluşumlara ne ad verilir?
A. Virüsler
B. Bakteriler
C. Mantarlar
D. Protozoonlar
E. E. Parazitler

25. İçi irin dolu küçük torbacıklara ne ad verilir?
A. Gom
B. Vezikül
C. Pistül
D. Sikatris
E. Makül

26. Aşağıdakilerden hangisi derinin derm tabakasında nohut büyüklüğünde katı yavaş büyüyen ve iz bırakarak iyilşen deri değişikliğidir?
A. Bül
B. Gom
C. Pistül
D. Nodül
E. Tüberkül

27. Aşağıdakilerden hangisi deri altında oluşan badem hatta yumurta büyüklüğüne kadar olabilen şişliktir?
A. Pistül
B. Nodül
C. Vezikül
D. Papül
E. Sikatris
28. Derideki bir kaybı karşılamak üzere bağ dokunun çoğalmasıyla ortaya çıkan üzeri ince ve düz epidermle örtülü sınırlanmış değişikliklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sikatris
B. Pistül
C. Gom
D. Nodül
E. Sikatris

29. Sinir sistemini tutan enfeksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
A. Hastanın tansiyonu düşer
B. İshal
C. Karaciğerde büyüme
D. Felçler
E. Balgam

30. Aşağıdakilerden hangisi mikrobiyolojik tanı yöntemlerindendir?
A. İdrarda bilirubin aramak
B. Gaitada salmonella- shigella aramak
C. BOS da bilirubin aramak
D. Kanda üre bakmak
E. Gaitada gizli kan aramak

31. Menenjit, sfiliz, beyin apsesi ve epidemik ansefalitte hangi materyalin biyokimyasal incelemesi yapılmaktadır?
A. Eksüda
B. Peritonal sıvı
C. Plevral sıvı
D. Kan serumu
E. BOS

32. Aşağıdakilerden hangisi gaita analizlerinde önemli bulgulardan değildir?
A. Gaitanın rengi
B. Gaitanın kokusu
C. Gaitanın su oranı
D. Gizli kan
E. Gaitanın miktarı

33. Aşağıdakilerden hangisi deri altında oluşan, badem hatta yumru büyüklüğünde olan şişliktir?
A. Tüberkül
B. Nodül
C. Gom
D. Makül
E. Papül
34. Aşağıdakilerden hangisi endokrin sistemin belirtilerinden değildir?
A. İdrar yapımı bozuklukları
B. Halsizlik, keyifsizlik
C. Ateş
D. Nabız ve kan şekeri değişikliği
E. Kernig belirtisi

35. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon hastalıklarında sindirim sisteminin belirtilerindendir?
A. Uyuklama
B. Uykusuzluk
C. Şok
D. İshal ( kanlı, cerahatli, mukuslu)
E. Koma

36. Kernig ve brudzinski aşağıdaki sistemlerden hangisinin belirtisidir?
A. Solunum sistemi
B. Sindirim sistemi
C. Endokrin sistem
D. Sinir sistemi
E. Dolaşım sistemi

37. Aşağıdakilerden hangisi hematokriti tanımlamaktadır?
A. Eritrositin fazla olması
B. Eritrosit sayısının normal değerden az olması
C. Lökosidin kanda artması
D. Kanın hücresel bölümünün kan hacmine oranı
E. Lökosit sayısının normalden az olması

38. Aşağıdakilerden hangisi toksemi belirtilerinden değildir?
A. Ateş
B. Baş ağrısı
C. Bulantı kusma
D. Halsizlik ve bel ağrıları
E. Sürrenal bezlerin artması

39. Vücut ısısı 0 -1 0C arttığı zaman nabız atımı ne kadar artar?
A. 10- 20
B. 2-3
C. 50-100
D. 80-90
E. 40-45
40. Lökopeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Eritrosit sayısının normalden çok olması
B. Eritrosit sayısının normalden az olması
C. Lökosit sayısının normalden az olmazı
D. Lökosit sayısının normalden fazla olması
E. Hemoglobin miktarının az olması

41. Kızamık hastalığında ayırt edici tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Baş ağrısı
B. Yüksek ateş
C. Deride döküntüler
D. Koplik lekeler
E. İştahsızlık

42. Fetüste konjenital anomalilere neden olan enfeksiyon hastalığı aşağıdakilerden hangisidr?
A. Kızamıkçık
B. Kızamık
C. Suçiçeği
D. Kabakulak
E. Nezle

43. Kabakulak hastalığında görülen, erkeklerde kısırlığa yol açan komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ovarit
B. Mastit
C. Nefrit
D. Orşit
E. Otit

44. Hepatit B virüsü vücutta hangi organa girip yerleşir?
A. Beyin
B. Mide
C. Karaciğer
D. Dalak
E. İnce bağırsak

45. Aşısı olmayan hastalık hangisidir?
A. Hepatit B
B. Hepatit C
C. Poliomyelit
D. Kuduz
E. Kabakulak
46. Parotis bezine yerleşerek çoğalan virüs hangisidir?
A. Paramiksovirüs
B. HIV
C. Hepatit A
D. Varicella zoster
E. Miksovirüs influenza

47. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini tutan viral hastalıktır?
A. Hepatit A
B. Kızamık
C. Kızamıkçık
D. Kuduz
E. Kabakulak

48. Human Immune Deficiency (Vücut bağışıklık sistemi virüsü) aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hepatit C
B. Paramiksovirüs
C. Poliovirüs
D. HIV
E. Herpe simplex

49. Vezikül ( su dolu kabarcıklar) tarzında deri döküntüleri ve daha sonra kabuklaşarak düzelen hastalık hangisidir?
A. Suçiçeği
B. Kızamık
C. Kızamıkçık
D. Kabakulak
E. Grip

50. Kandaki HIV antikoru hangi yöntemle tanılanır?
A. Serolojik yöntem ( Elisa)
B. İdrar tahlili
C. Gaita tetkiki
D. Periferik yayma
E. Sedimantasyon

51. Kuduz un belirtileri nelerdir yazınız
52. AIDS de bulaşma yollarını yazınız
53. Hepatit A da bulaşma yollarını yazınız
54. Hepatit C nin komplikasyonlarını yazınız
55. Domuz gribinin ve kuş gribinin etkenini yazınız
56. Domuz gribi ve kuş gribinde patogenez ve klinik belirtileri yazınız
57. Kırım Kongo kanamalı ateşinde klinik belirtiler nelerdir?
58. Kırım Kongo kanamalı ateşinde komplikasyonları nelerdir?
59. Kırım Kongo kanamalı ateşinde korunma yolları nelerdir?
60. Herpes simplex in kaç türü vardır? Nerelerde lezyonlar oluşturular?
61. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemleri kaç gruba ayırır şematik olarak gösteriniz

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1. Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız.
• Enfeksiyon:
• Enfeksiyon hastalıkları:
• Patojen:
• Toksik:
• Konak:
• Vektör:
• Portör:
• Artropod:
• Parazit:
• Fungus:
• Anemnez:
• Febris:
• Hipotermi:
• Hipertermi:
• Akut:
• Kronik:

2. Aşağıda enfeksiyon halkası (enfeksiyon zinciri ) şematik olarak verilmiştir. Basamakların adlarını yazınız.

saglik-meslek-lisesi-soru

 

3. Enfeksiyon etkenlerini (ajanlarını) yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörlerden beslenmeyi açıklayınız.
5. Hastalıkların oluşmasında rol oynayan faktörlerden yaşı açıklayınız.
6. Hastalıkların oluşmasında meslek faktörünü açıklayınız.
7. Hastalıkların oluşmasında cinsiyeti açıklayınız.
8. Enfeksiyon hastalıklarının solunum sistemini etkilemesiyle hangi belirtiler ortaya çıkar?
9. Enfeksiyon hastalıklarının sindirim sistemi üzerindeki belirtileri nelerdir?
10. Enfeksiyon hastalıklarında sinir sistemi belirtileri nelerdir?
11. Enfeksiyon hastalıklarında dolaşım sistemi belirtileri nelerdir?

12. Boş bırakılan yerlere uygun ateş (febris) tiplerini yazınız.

(Rekkürens ateş, Ondulan ateş, düzenli ateş, düzensiz)

• Vücut ısısı sürekli 38o C nin üstündedir. Sabah akşam dereceleri arasındaki farkn 1OC olduğu ateş tipi ………………………………………………………………. dir.
• Sabah ve akşam ateşleri arasında 1 o C den fazla fark olan ateş tipine …………………
ateş denir.
• Yavaş yavaş yükselip 5-6 gün içinde en üst seviyede kalan tekrar düşen tekrar yükselerek aylarca dalgalar çizen ateş ………………………… dır.
• Birden bire yükselen ve 3-5 gün sürdükten sonra aniden düşen nöbetler halinde süren ateşe…………………………………… denir.
13. Boş bırakılan yerlere uygun kelimeyi yazınız.
Hepatomegali, lökositoz, eritrositopeni, hematokrit, lökopeni, eritrositoz, splenomegali, anemi
• Dalağın büyümesi…………………… olarak adlandırılır.
• Lökosit sayısnın kanda artmasına………………………… denir.
• Kanın hücresel bölümünün kan hacmine oranına……………………………… denir.
• Lökosid sayısnın normalden az olmasına…………………………. denir.
• Eritrosit sayısının normal değerden az olmasına……………………… denir.
• Eritrositin fazla olmasına …………………………………… denir.
• Eritrositlerin azalması ile ortaya çıkan hastalık ……………………… dir.

14. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi patojen mikroorganizmanın hastalık yapabilmesi için gerekli olan faktörlerden değildir?
A. Giriş yeri
B. Virülansı
C. Mortalitesi
D. İnvazyon gücü
E. İlaçlara direnci

2. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmların doğal olarak yaşayıp üredikleri ortamlardır?
A. Rezervuar
B. Virülans
C. Konakçı
D. Giriş kapısı
E. Enfeksiyon zinciri

3. Aşağıdakilerden hangisi hastalık etkenini vücudunda taşıdığı halde kendisinde hastalık belirtisi göstermeyen ; fakat başkalarına bulaştıran kişilere verilen addır?
A. Vektör
B. Zoonoz
C. Portör
D. Kontaminasyon
E. Enfeksiyon ajanı

4. Hücre yapısı göstermeyen ve tek başlarına metabolik aktiviteleri olmayan oluşumlara ne ad verilir?
A. Virüsler
B. Bakteriler
C. Mantarlar
D. Protozoonlar
E. E. Parazitler

5. İçi irin dolu küçük torbacıklara ne ad verilir?
A. Gom
B. Vezikül
C. Pistül
D. Sikatris
E. Makül

6. Aşağıdakilerden hangisi derinin derm tabakasında nohut büyüklüğünde katı yavaş büyüyen ve iz bırakarak iyilşen deri değişikliğidir?
A. Bül
B. Gom
C. Pistül
D. Nodül
E. Tüberkül

7. Aşağıdakilerden hangisi deri altında oluşan badem hatta yumurta büyüklüğüne kadar olabilen şişliktir?
A. Pistül
B. Nodül
C. Vezikül
D. Papül
E. Sikatris

8. Derideki bir kaybı karşılamak üzere bağ dokunun çoğalmasıyla ortaya çıkan üzeri ince ve düz epidermle örtülü sınırlanmış değişikliklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sikatris
B. Pistül
C. Gom
D. Nodül
E. Sikatris

9. Hangisi solunum yollarında bulunan yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlayan savunma mekanizmasıdır?
A. Kusma
B. Öksürme
C. Hapşırma
D. Bulantı
E. Dışkılama

10. Sinir sistemini tutan enfeksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
A. Hastanın tansiyonu düşer
B. İshal
C. Karaciğerde büyüme
D. Felçler
E. Balgam

DMCA.com Protection Status
Call Now Button