Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2. Dönem 1. Yazılı Sınavı Çalışma Soruları
1.Kaygı türlerini yazınız.
2.Kaygının belirtileri nelerdir?
3.Sınavdan düşük not alan öğrencinin hiç üzülmediğini söylemesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Hayal Kurma B)Yadsıma C)Çatışma D)Ödünleme
4. Kolu kesilmiş (ampute olmuş) bir gencin yüzme şampiyonu olması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Hayal Kurma B)Yadsıma C)Çatışma D)Ödünleme
5.Arkadaşından nefret eden birinin ona aşırı sevgi gösterilerinde bulunması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Hayal Kurma B)Yadsıma C)Çatışma D)Zıt tepki oluşturma
6. Amiri tarafından olumsuz eleştirilen bir memurun eve geldiğinde eşini olumsuz eleştirmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Hayal Kurma B)Yadsıma C)Yer değiştirme D)Ödünleme
7. Telefonla konuşurken sevgilisinbe kızarak telefonunu duvara atan genç aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Hayal Kurma B)Yadsıma C)Yer değiştirme D)Ödünleme
8. En yakın arkadaşına kızdığı için kapıyı yumruklayan adam aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Hayal Kurma B)Yadsıma C)Yer değiştirme D)Ödünleme
9. Sorun çözme aşamalarını yazınız.
10. Sorun çözmenin faydaları nelerdir?
11. Zaman yönetiminin önemini anlatınız.
12. Zaman yönetiminde amaç belirlemenin önemini anlatınız.
13.Zaman yönetiminde Uzun vadeli takvim belirlemeyi anlatınız.
14. Zaman yönetiminde Haftalık plan yapmayı anlatınız.
15. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimindeki engellerden değildir?
A)Mükemmeliyetçilik
B)Erteleme
C)Kendine aşırı güven
D)Hepsi
16.Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimini belirlemede dikkat edilecek noktadır?
A)Hafife alma
B)Hayır diyememe
c)Amaç belirginliği
D)Kendine güvensizlik
17.Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimini engelleyen nedenlerden değildir?
A)Mükemmeliyetçilik
B)Erteleme
C)Kendine aşırı güven
D)Hayır diyebilme
18.Pediatri nedir?
19. 5 Yaşında bir çocuğun boyunu formül kullanarak hesaplayınız.
20. 3 Yaşında bir çocuğun boyunu formül kullanarak hesaplayınız.
21. Doğum ağırlığı 3000 gr olan bebeğin birinci yaşındaki ağırlığını hesaplayınız.
22. Doğum ağırlığı 3000 gr olan bebeğin ikinci yaşındaki ağırlığını hesaplayınız.
23. Doğum ağırlığı 2800gr olan bebeğin üçüncü yaşındaki ağırlığını hesaplayınız.
24.Aşağıdaki yaş dönemlerinin hangisinde çocukların kucakta muayenesi özellikle önerilir?
A) 0-1 yaş B)2-3 yaş C)3-5 yaş D)5-7 yaş
25.Fazla müdahaleli büyüyen çocuklarda duygusal olarak aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi görülür?
A) Fazla TV izleme B)Hırsızlık yapma C)Aşırı hareketlilik D)Parmak emme
26. Geriatri nedir?
27.Geriatri hastalarının organik özellikleri nelerdir?
28. Aşağıdakilerden hangisi geriatri biliminin uğraştığı yaş gurubudur?
A) 55 yaş üzeri insanlar B)45 yaş üzeri insanlar C)65 yaş üzeri insanlar D)35 yaş üzeri insanlar
29. Aşağıdakilerden hangisi pediatri biliminin uğraştığı yaş gurubudur?
A)0-15 yaş B) 20-30 yaş C) 30-45 yaş D)55 ve üzeri yaş
30.Aşağıdakilerden hangisi uzun süre yalnız yaşayan yaşlı hastalar için oluşabilecek sorundur?
A) İdrar inkontinansı B)İşitme fonksiyonunda kayıp
C)Demans D)Romatizmal bozukluklar
31.Sosyal endikasyon nedir?
32. Sosyal hizmete muhtaç hastaların özellikleri nelerdir?
33. Ani ölümü tanımlayınız.
34. Ani ölüm karşısındaki tepkileri yazınız.
35. Amputasyon nedir?
36.Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm şekline örnek gösterilebilir?
A)Hipertansiyon B)Kızamık C)Elektrik çarpması D)Diyabet
37. Aşağıdakilerden hangisi ani ölüm karşısında görülen tepkilerden değildir?
A)Paylaşım B)Suçluluk C)Adalet arama D)Kızgınlık
38. Terminal dönemi anlatınız.

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1.Sağlık psikolojisinin alanlarını yazınız.
2.Fizyolojik güdü nedir? Örnek veriniz.
3.Sosyal güdü nedir? Örnek veriniz.
4.İçgüdü nedir? Örnek veriniz.
5. Bireyin içinde bulunduğu ve gelen uyarıcıları aldığı çevreye ne denir?
a)Algıda değişmezlik b)Algıda bütünlük c)Algı alanı d)Davranış
6. Kesik çizgilerin ve şekillerin zihin tarafından bir bütün olarak algılanmasına ne ad verilir?
a)Algıda değişmezlik b)Algıda bütünlük c)Algı alanı d)Davranış
7.Karanlıkta siyah görünen Türk bayrağının kırmızı olarak algılanması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a)Algıda değişmezlik b)Algıda bütünlük c)Algı alanı d)Davranış
8.Tren raylarının giderek daralıyormuş gibi görülmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a)Değişmezlik algısı b)Derinlik algısı c)Algıda seçicilik d)Dikkat
9.Algıda seçicilik nedir?
10.İllüzyon nedir? Açıklayınız.
11.Halüsinasyon nedir? Açıklayınız.
12.” İd-ego-süper ego” yu anlatınız.
13.Biyolojik saat nedir?
14.Hipnoz nedir?
15.Meditasyon nedir?
16.Biofeedback nedir? Açıklayınız.
17.Öğrenme türlerini yazınız.
18. Klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi anlatınız.
19. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenmeyi anlatınız.
20. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma arasındaki farkları yazınız.
21.Model alarak öğrenmeyi anlatınız.
22.bilişsel öğrenmeyi anlatınız.
23.Öğrenme üzerinde etkili olan unsurları yazınız.
24. Öğrenecek olan organizmanın, istenilen davranışı öğrenmek için gerekli biyolojik donanıma sahip olmasına denir.
24. Davranışların öğrenilmesi için bireylerin belli olgunluğa ve gelişmişlik düzeyine ulaşması gerekir. Buna denir.
25.Olumlu transfer nedir, örneklerle açıklayın.
26. Olumsuz transfer nedir, örneklerle açıklayın.
27.Bellek nedir?
28. Bellek süreçlerini yazın ve açıklayın.
29.Belleğin 3 temel işlevini yazın ve her birini açıklayın.
30. Hatırlama ve tanıma arasındaki farkı bir örnekle açıklayın.
31. Önceden öğrenilmiş olan bilgilerin sonradan öğrenileni unutturmasına denir
32.Sonradan öğrenilmiş olan bilgilerin önceden öğrenilmiş olanı unutturmasına
denir.
33. Unutma nedir, sebepleri nelerdir?
34. Psikodinamik kuramları anlatınız.
35.Temel eğilim kuramlarını anlatınız.
36. endomorfi, mezomorfi, ektomorfiyi açıklayın.
37. Kişilik testlerinin çeşitlerini yazınız, her birini açıklayınız.
38. Çocuklarda gelişim dönemlerini anlatınız.
39. Gençlik ve ergenlik döneminde görülen fizyolojik değişimleri anlatınız.
40. Gençlik ve ergenlik döneminde görülen sosyal değişimleri anlatınız.
41. Aşağıdakilerden hangisi kişilik testlerinden değildir?
a)Görüşme b)Derecelendirme örnekleri c)Yazılı testler d)Psikoterapi
42.Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumuna neden olan etmenlerden değildir?
a)Kalıtım b)Fizyolojik etmenler c)Bilinçaltı etmenler d)Kişilik testleri
43.Kendine gerçekleştiren kişinin özelliklerini yazınız.
44.Maslow’un ihtiyaçlar kuramını açıklayınız.
45.Açlık, susuzluk,uykusuzluk Maslow’a göre hangi tür ihtiyaçtır?
a)Fizyolojik ihtiyaç b)Barınma ihtiyacı c)Güvenlik ihtiyacı d)Ait olma ihtiyacı
46. Kendini güvende hissetme, barınacak yer bulma gibi ihtiyaçlar Maslow’a göre hangi tür ihtiyaçtır?
a)Fizyolojik ihtiyaç b)Güvenlik ihtiyacı c)Ait olma ve sevgi ihtiyacı d)Kendini gerçekleştirme
47. Anormal davranışların ortaya çıkmasının nedenlerini yazınız.
48. Nevrotik bozukluk nedir?
49. Psikotik bozukluk nedir?
50. Öfkenin ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir?
51.Öfkenin fizyolojik belirtilerini yazınız.
52. Öfkenin zihinsel belirtilerini yazınız.
53. Öfkenin davranışsal belirtilerini yazınız.
54. Bastırılmış davranış nedir?
55. Öfke kontrolü için yapmamız gerekenleri yazınız.
56. Anksiyeteyi açıklayınız.
57.Kaygıyla başa çıkmanın yollarını maddeler halinde yazınız.
58. Zihin yapısını inceleyen ve bilinci öne çıkaran , içe bakış yöntemini kullanan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı yaklaşım
b) Davranışçı yaklaşım
c) İşlevselcilik
d) Psikanalitik yaklaşım
59. Gözlemlenebilir davranışları ele alan, deney ve gözlem metodunu kullanan, temsilcilerinden birisinin Pavlov olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı yaklaşım
b) Davranışçı yaklaşım
c) İşlevselcilik
d) Psikanalitik yaklaşım
60. İnsanın kendine göre bir değer olduğu psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı yaklaşım
b) Hümanist yaklaşım
c) İşlevselcilik
d) Davranışçılık
61. Gece karanlıkta yerdeki kumaş parçasını fare olarak algılamamız aşağıdakilerden hangisine girer?
a) halüsinasyon
b) Algıda seçicilik
c) İllüzyon
d) Algıda değişmezlik
62. Üniversiteye hazırlanan bir gencin kütüphaneye girdiğinde ilk olarak YGS kitaplarını fark etmesi aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Algıda değişmezlik
b) Algıda seçicilik
c) Algıda bütünlük
d) Derinlik Algısı

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1. Psikoloji nedir, tanımlayınız.
2. Organizma ve davranışı tanımlayınız.
3. Davranış nedir? Kaça ayrılır? Örnek veriniz.
4. Psikolojinin konusunu yazınız.
5. Zihin yapısını inceleyen ve bilinci öne çıkaran , içe bakış yöntemini kullanan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı yaklaşım
b) Davranışçı yaklaşım
c) İşlevselcilik
d) Psikanalitik yaklaşım
6. Gözlemlenebilir davranışları ele alan, deney ve gözlem metodunu kullanan, temsilcilerinden birisinin Pavlov olduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı yaklaşım
b) Davranışçı yaklaşım
c) İşlevselcilik
d) Psikanalitik yaklaşım
7. İnsanın kendine göre bir değer olduğu psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı yaklaşım
b) Hümanist yaklaşım
c) İşlevselcilik
d) Davranışçılık
8. Döllenmeden ölüme kadar bireyin yaşa bağlı davranış değişikliklerini inceleyen psikoloji alanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Okul ve eğitim psikolojisi
b) Gelişim psikolojisi
c) Deneysel psikoloji
d) klinik psikoloji
9. Gözlem nedir? Kaça ayrılır? Açıklayın ve örneklendirin.
10. Sağlık psikolojisinin alanlarını yazınız.
11. Öğrenilmiş çaresizlik kuramını açıklayın ve örnek verin.
12. Çevre nedir, kaça ayrılır, açıklayınız.
13. Uyarıcı nedir, kaça ayrılır, açıklayın.
14.Tepki nedir, kaça ayrılır, açıklayın.
15. Fiziksel tepkilere 3 örnek veriniz.
16. Fizyolojik tepkilere 3 örnek verin.
17. Psikolojik tepkilere 3 örnek verin.
18. Duyum ve duyum eşiği nedir?
19. Fizyolojik güdü nedir, tanımlayınız, örnek veriniz.
20. Sosyal güdü nedir, tanımlayınız, örnek veriniz.
21. İç güdü nedir, tanımlayınız, örnek veriniz.
22. Tutumların 5 özelliğini yazınız.
23. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un güdüler hiyerarşisi üzerinde en tepede yer alır?
a) Fiziksel ihtiyaçlar
b) Emniyet-güven
c) Ait olma
d) Kendini gerçekleştirme
24. Gece karanlıkta yerdeki kumaş parçasını fare olarak algılamamız aşağıdakilerden hangisine girer?
a) halüsinasyon
b) Algıda seçicilik
c) İllüzyon
d) Algıda değişmezlik
25. Üniversiteye hazırlanan bir gencin kütüphaneye girdiğinde ilk olarak YGS kitaplarını fark etmesi aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Algıda değişmezlik
b) Algıda seçicilik
c) Algıda bütünlük
d) Derinlik Algısı
26. Aşağıdaki cümlelere doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
Algılamamızı etkileyen daha önceki yaşantı, öğrenme ve kültür algı dayanağıdır ( )
Uyarıcıların bir bütün halinde algılanmasına algıda değişmezlik denir ( )
Lacivert bir arabanın geceleri siyah görünmesi algıda renk değişmezliği ile ilgilidir ( )
Tren raylarının giderek daralıyor gibi görünmesi derinlik algısından kaynaklanır ( )
Bireyin kendi iradesi ile belli bir olay ve nesneye yönelerek dikkatini onun üzerine yoğunlaştırması seçici dikkattir ( )
Dışarıdan bir uyarıcı olmadığı halde varmış gibi algılama olayına illüzyon denir ( )
Çeşitli uyarımları daha önceki yaşantıların etkisi ile yorumlama, onları anlamlı hale getirme sürecine algı denir ( )
Işık dalgalarının organizmayı etkilemesine duyum denir ( )
Uyaranlardan bazılarının seçilip bazılarının görmezden gelinmesine algıda seçicilik denir ( )
Önceden bildiğimiz nesnelerin farklı görünmelerine rağmen bizim onları aynı şekilde algılayışımıza algıda değişmezlik denir ( )
27. Bilinci buz dağına benzeten, Psikanalizmin kurucusu olan bilim adamı kimdir?
A) Bergson
b) Freud
c) Piaget
d) Maslow
28. İnsanın bilinç durumunu buz dağı örneğinden yola çıkarak açıklayınız.
29. Biyolojik saat nedir, açıklayınız.
30. Meditasyon nedir?
31. Hipnoz nedir?
32. Alkolun zararlı etkilerini yazınız.
33. aşağıdakilerden hangisi normal bilinç durumudur?
a) çevresindeki uyarıcıları algılayabilir
b) uyku
c) rüya
d) Rem dönemi
e) NREM dönemi
34. aşağıdakilerden hangisi 15-40 yaş arasındaki kişilerin uyku süresidir?
a) 5-6 saat
b) 7-8 saat
c) 10 saat
d) 12 saat
e) 14 saat
35. Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluğunun sebebi değildir?
a) aşırı uyku
b) sık sık uyanma
c) erken uyuma
d) uyurgezerlik
e) uyku nöbeti
36. Klasik koşullanmayı anlatınız.
37. Edimsel Koşullanmayı anlatınız.
38. Bilişsel öğrenme nedir?
39. Duyum belleği, kısa süreli bellek ve uzun süreli belleği tanımlayınız.
40.belleğin temel işlevlerini yazınız.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button