Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

1. Kulağın bölümleri nelerdir?
2. Kulağa ilaç uygulama endikasyonları nelerdir?
3. Kulağa ilaç uygulama tekniğini anlatınız.
4. Kulağa ilaç uygularken dikkat edilecek noktalar nelerdir?
5. Göze ilaç uygulanan tabakanın adı nedir?
6. Gözü mikroorganızmalardan arındıran tabakanın adı nedir?
7. Göze ilaç uygulanma tekniğini anlatınız.
8. Buruna ilaç uygulama tekniğini anlatınız
9. Buruna ilaç uygularken dikkat edilecek noktalar nelerdir?
10. Deriye ilaç uygulama tekniğini anlatınız
11. Deriye ilaç uygularken dikkat edilecek noktalar nelerdir?
12. Tts biçimindeki ilaçların etkisi kaç saat sonra etki göstermez?
13. Kan içine ilaç uygulamaya …….. denir
14. Enjektörün bölümlerini yazınız.
15. Hava kilidi tekniği nasıl uygulanır?Anlatınız.
16. IM ilacın etkisi kaç dakika içerisinde etki gösterir?
17. 2 yaşın altındaki çocuklara en fazla kaç ml IM ilaç uygulanır?
18. Yetişkinlere en fazla kaç ml IM ilaç uygulanır?
19. IM ilaç uygulama bölgeleri nelerdir?
20. Dorsogluteal bölgede ilaç uygulanan kasların adlarını yaznınız.
21. Femoral bölgede ilaç uygulanan kasların adlarını yaznınız
22. Deltoid bölgede ilaç uygulanan kasların adlarını yaznınız
23. IM enjeksiyon tekniğini anlatınız
24. IM enjeksiyon komplikasyonları nelerdir?
25. Damar yolu açma nedir?
26. Damar yolu açma endikasyonları nelerdir?
27. Kol ve kafa venlerini yazınız
28. El ve ayak venlerini yazınız
29. Ven seçiminde dikkat edilecek noktalar nelerdir?
30. Intraketleri numaralarına göre sıralayınız
31. Bebeklerde venlerin küçük olması,yetişkinlerde venlerin büzülmesi sebebiyle ………………… yoldan damar yolu açılır.
32. Cut down nedir?
33. Intravenöz bolus enjeksiyonu anlatınız
34. Intravenöz sıvı uygulamasını anlatınız
35. IV enjeksiyonun diğer parenteral uygulamalara göre avantajları nelerdir?
36. IV enjeksiyon tekniğini anlatınız
37. Anaflaktik reaksiyon nedir?
38. Intravenöz sıvı uygulamasının amaçları nelerdir?
39. Intravenöz sıvı uygulamasının komplikasyonları nelerdir?
40. Serum nedir?
41. Plazma nedir?
42. Tam kan nedir?
43. Kan alma endikasyonları nelerdir?
44. Kapiller kan alma bölgeleri nelerdir?
45. Kapiller kan alma tekniğini yazınız
46. Venöz kan alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?,
47. Arter kanı hangi durumlarda alınır?
48. AKG analizlerinde ölçülen parametreler nelerdir?

 

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1-Aşağıdaki terimleri yazınız.
İç solunum=
Dış solunum=
İnspirasyon=
Ekspirasyon=
Takipne=
Brakipne
Apne=
Dispne=
Hiperventilasyon=
Hipertansiyon=
Hipotansiton=
Ortostatik hipotansiyon=
Vücut mekaniği=
Kunduracı tipi göğüs=
Kuş tipi göğüs=
Sistamatik etki=
Lokal etki=
Terapötik etki=
Yan etki=
2- Erişkin,çocuk,yeni doğandaki normal solunum değerlerini yazınız.
3-Solunumu etkileyen faktörleri yazınız.
4-Kan basıncının yetişkinde normal değeri kaç olmalıdır?
5-Kan basıncını etkileyen faktörleri yazınız.
6-Kan basıncını ölçerken dikkat edilecek hususlardan 5 tanesini yazınız.
7-Vücut mekaniğinin temel ilkelerini yazınız.
8-Vücut mekaniğinin doğru kullanılması için neler yapılmalıdır.
9-Ağırlık kaldırma ilkelerinden 5 tanesini yazınız.
10-Vücut mekaniği ilkelerine uyulmadığı takdirde ayakta ne gibi bozukluklar görülür açıklayınız.
11-omurgada ne gibi bozukluklar görülür açıklayınız.
12-Yatış pozisyonlarını yazınız.
13-Şok nedir?şok pozisyonu verilirken dikkat edilecek noktaları maddeler halinde yazınız.
14-Fowler pozisyonu nedir? Verilirken dikkat edilecek noktalar nelerdir?
15- Koma nedir? Verilirken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
16-Oral ilaçlar kaç şekilde sınıflandırılır yazınız.
17-ilaçların ters etkilerini yazınız.
18-ilaç istem tipleri nelerdir?
19-İlaç istemlerinin bölümlerini yazınız.
20-İlaç uygulamada 8 doğruyu yazınız.
21- Parenteral ve Enteral ilaç uygulamayı yazınız.
22-Sublingual-bucgal ilaç uygulama nasıl yapılır?
23-oral ilaç uygularken dikkat edilecek hususlar nelerdir.
24- Yatak yarası oluşan bölgeleri şekil üzerinde gösteriniz.
25-Supin pozisyon kimlere verilir?

 

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1) Aşağıdaki terimleri açıklayınız?
Dekontaminasyon
Kontaminasyon
Aseptik teknik
Asepsi
Sterilizasyon
Sterilan
Dezenfeksiyon
Dezenfektan
indikatör
2) Asepsi kaça ayrılır? Aralarındaki fark nedir?
3) El yıkamak için 5 endikasyuonu yazınız.
4) El yıkama kaç çeşittir, yazınız.
5) Hijyenik el yıkmayı açıklayınız
6) Tıbbi atıklar kaça ayrılır?
7) Kesici- delici atıklara örnek veriniz
8) Tıbbı atık kutusunun özellikleri nasıl olmalıdır?
9) İzolasyon nedir?
10) İzolasyon kaça ayrılır?
11) Bulaşma yoluna göre izolasyon çeşitlerini yazınız
12) Standart izolasyonu açıklayınız
13) Solunum ve damlacık izolasyonu arasındaki fark nedir?
14) Yaşam bulguları kaça ayrılır?
15) Yaşam bulgularının izlenmesi neden önemlidir?
16) Yaşam bulguları izlenirken neleri bilmek gerekir?
17) Sıcaklık ve ısı kavramlarını açıklayınız
18) Vücudun ısı merkezi neresidir?
19) Isı üretimini hangi yapılar etkiler
20) Isı kaybını sağlayan 4 etkeni yazınız
21) Vücut sıcaklığının düzenlenmesini hangi yapılar sağlar?
22) Sinirsel kontrolde ateşi yükselen hastada ne gibi değişiklikler olur?
23) Vücut sıcaklığını etkileyen faktörleri yazınız
24) Ateş kaç yolla ölçülür ve normal değerleri nelerdir?
25) Hipotermi ve hipertermi nedir?
26) Ateşi yükselen hastada ateş başlarken ve ateşli iken belirtileri yazınız
27) Hipotermi kaça ayrılır?
28) Şiddetli hipotermiyi açıklayınız
29) Oral yolla ateş ölçülürken nelere dikkat edilmelidir?
30) Nabızın yaşlara göre normal değerlerini yazınız
31) Ateş ve ağrının nabıza etkisi nasıldır?
32) Taşikardi ve bradikardi, regüler nabız, aritmi nedir?
33) Nabız yerlerini yazınız
34) Apeksten nabız nasıl sayılır?
35) Ventilasyon, ekspirasyon ve inspirasyon, öpne, taşipne, brakipne, apne, siyanoz nedir?
36) Yaşlara göre solunum değerlerini yazınız.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button