Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1-Aşağıdaki terimleri yazınız.
Trekea =
Hipoksemi =
Aritmi =
Hipotansiyon =
Atalektazi =
Hiperkapni =
Peep =
Anoksi =
HCO3 =
PULSOKSİMETRE =
End-tidal CO2 =
Broşlar =
Bronşioller =
Alveoller =
Pnömotoraks =
Hb =
PaO2 =
PaCO2 =
SPO2 =
ETCO2 =
FARENKS VE LARENKS
2- ASPİRATÖR açıklayınız ? ASPİRATÖRDE aranılan özelliklerden 5 tane yazınız.
3-ASPİRATÖRÜN dezenfeksiyonlarından 5 tane yazınız.
4-ASPİRASYON açıklayınız?
5-ASPİRASYONUN komplikasyonlarından 5 tane yazınız.
6-ASPİRASYONUN belirtilerinden 5 tane yazınız.
7-Geri dönüşümsüz maske özellikle hangi durumlarda kullanılır.
8-Yabancı cisme bağlı solunum yolunu tıkayan nedenlerden 5 tane yazınız. Manevranın adını yazınız.
9-Hava yolu tıkanıklığını açıklayıp kaça ayrıldığını ve bu durumda KİŞİDE neler olacağını maddeler halinde yazınız.
10-Bebekte tam tıkanma durumunda yapılacak manevrayı yazınız.
11-O2 tedavisi gerektiren durumlardan 10 tane yazınız..
12-Hipoksinin belirtilerinden 10 tane yazınız.
13-O2 tüplerinin kullanımında dikkat edilecek yöntemlerden 5 tane yazınız.
14-O2 tedavisindeki amaçtan 5 tanesini yazınız.
15- Mekanik ventilasyonun endikasyonlarından 5 tane yazınız.
16-Alanda ve Ambulansta kullanılan O2 tüplerinin adını ve hacimlerini yazınız.
17-Airway açıklayıp kaç çeşit airway vardır yazınız.
18-HEİMLİCH manevrasında ATT nin elleri yetişkin ve bebekte nasıl olmalıdır ?
19-HEİMLİCH menevrası hamile bayanlarda ve aşırı kilolularda nasıl olur ?
20-Tam tıkanma ve Kısmi tıkanmada kişinin alacağı hallerinden 4 tane yazınız.
21- Mekanik ventilasyonda başarısızlık nedenlerinden 5 tane yazınız..
22-NIMV avantajları ve kontrendikasyonlarını yazınız.
23-Solunumu olan ve olmayan hastalarda kullanılması gereken maskeleri yazınız.
24- Nazal kanülle O2 uygulamasında dikkat edilmesi gerekenlerden 5 tane yazınız.
25-Kaç çeşit ASPİRATÖR vardır ? Adlarını yazınız.

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1-Solunum arrrestini açıklayınız. Nedenlerinden 3 tanesini yazınız.
2-Solunum yetmezliğini açıklayınız.Solunum arrestinin belirtilerinden 3 tanesini yazınız.
3-Nabız neye denir? Nabız alınan bölgeleri yazınız.
4-Nabız kontrolü sırasında nabız var ise nelere bakılır?
5-Kardiyak arresti açıklayınız.Kardiyak arreste neden olan durumlardan 4 tanesini yazınız.
6-Kalp atışı nasıl gerçekleşir açıklayınız.Kardiyak arrestinin nedenlerinden 4 tanesini yazınız.
7- Aşağıdaki terimleri açıklayınız.
Adrenalin=
Depomin=
Norepinefrin =
8- Aşağıdaki terimleri yazınız.
ERC=
AHA=
İLCOR=
9- Aşağıda verilen bilgilerin boş kısmını doldurunuz.
0-1 dk ………. Oluşur.
1-4 dk ………. Oluşur.
4-6 dk ………. Oluşur.
6-10 dk …….. Oluşur.
10-+ dk……… Oluşur.
Dolaşımı değerlendirmek amacıyla ………………… dolgunluk …………. sn de yapılır.
Nabız çift taraflı alınırsa ………………. neden olur.
Boyun bölgesindeki yaralanmalar,yanık gibi durumlarda dolaşım kontrolü ………….. yapılır.
Bebeklerde dolaşım değerlendirmesi karotis arterden yapılırsa …………………. neden olur.
Bebeklerde dolaşım değerlendirmesi ………………… veya ………….. arterden yapılmalıdır.
10- Yetişkinlerde yaşam kurtarma zincini kaç halkadan oluşur.Maddeler halinde yazınız.
11-Çocuklarda yaşam kurtarma zincirini kaç halkadan oluşur.Maddeler halinde yazınız.
12-İlkyardım ve Acil yardımı açıklayıp arasındaki farkı yazınız.
13-Batın muayenesinde dikkat edilecek hususlardan 5 tanesini yazınız.
14- Baş muayenesinde dikkat edilecek hususlardan 5 tanesini yazınız.
15-Deserebre postürün tanımını yapınız.
16-Dekortike postürün tanımını yapınız.
17-T.Y.D nin amacı nedir?
18-Yetişkinlerde TYD PROTOKOLÜ nü sırasıyla yazınız.
19-Çocuklarda TYD PROTOKOLÜN nü sırasıyla yazınız.
20-H-Y ikinci değerlendirilmesinin amacı nedir?İkinci değerlendirme aşamalarından 3 tane yazınız.
21-H-Y nın bilinci kapalı olduğunda tıbbi müdahalede sağlık personeline yol gösterecek bilgileri açıklayarak yazınız.
22- H-Y ağrısının şiddetinin öğrenmek için hangi bilgiler gerekir.Açıklayarak yazınız.
23- GLASGOW KOMA SKALASI (GKS) NEDEN GEREKLİDİR? Bu skalada neleri değerlendiririz.
24- Solunum yolllarının görevlerinden 5 tane yazınız.
25-Solunum hızı ve derinliği ……………………………………………….. bulunan……………………………….. kontrol edilir.
26-Akciğer sağ ve sol olmak üzere 2 tanedir.İki akciğer arasında ……………….. adı verilen ………….. boşluk bulunur.
27-CPR açıklayıp kaç aşamada gerçekleşir açıklayarak yazınız.
28-TYD nin komplikasyonlarından 5 tanesini açıklayarak yazınız.

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1- Sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden unsurlar kaça ayrılır?Bunlsar nelerdir?
2- Kendi can güvenliğimizi korumaya yönelik kişisel koruyucu ekipmanlar nelerdir?
3- 0.027 mikron gibi olağan üstü küçük partikülleri tutabilme özelliğine sahip maske hangisidir?
4- Sars ve Grip vakalarında kullanılan maske hangisidir?
5- Damlacık ve vücüt sıvıları ve çıktılarının bulaşmasını kısmen engelleyen maske hangisidir?
6- Kimyasal,biyolojik,radyolajik ve nükleer ve benzeri ajanlardan koruyan maske hangisidir?
7- 112 personelinin kıyafetleri nasıl olmalıdır?
8- Acil yardım sistemi kaç unsurdan oluşur? Açıklayınız?
10-Olay yerini açıklayınız? 112 personelinin birinci sorumluluğu nedir?
11-Acil sağlık hizmetleri açısından başlangıçta olay yeri yönetimini kim yapar? Sonrası görevi kim devir alır?
12-Olay yeri güvenliğinin amaçları nelerdir?
13-Sıcak(kırmızı) alanı açıklayınız.Sağlık ekibi nerede acil tıbbi bakım uygular?
14-Ambulansın park edilmesini dört madde halinde açıklayınız?
15-Uyarı işaretleri yol kenarı,şehir içi,şehirler arası,otoban yollarda nerelere konulmalıdır?
16-H/ Y Değerlendirmenin amacını beş madde halinde yazınız?
17-H/Y Birinci değerlendirme aşamalarını açıklayarak yazınız?
18-H/Y İkinci değerlendirme aşamalarını yazınız?
19-AVPU Skalasını açıklayınız?

20-H/Y ilk değerlendirme sonucunda ;
BİLİNÇ SOLUNUM NABIZ YOKSA NE YAPILIR?
KAPALI + + =
_ + + =
_ _ _ =

21-Aşağıdaki terimleri açıklayınız?
Resüsitasyon =
Triaj =
Bradipne =
Takipne =
Dispne =
Apne =
Hipopne =
Hiperapne =
Anoksi =
Anoksemi =
22- Hiperventilasyon nedir?
23-Hipoventilasyon nedir?
24-kusmual(hava açıklığı) nasıl olur?
25-Cheyne – Stokes solunumu açıklayınız?
26-H/Y Solunumu değerlendirilirken nelere,hangi yöntemle kaç sn bakılır? Açıklayınız.
27-Nabız neye denir?
28-Nabız değerleri; kaçla kaç arası olmalıdır?
Yenidoğan Bebekler Çocuk Yetişkin
29-Nabız alınan noktaları şekil çizerek üzerinde gösteriniz?
30-Yetişkin ve Çocuklarda dolaşım değerlendirilmesi nerden yapılır?Nabız var ise nelere bakılır?
31-Bebeklerde dolaşım değerlendirilmesi nerelerden yapılır?
32-H/Y nın bilinci kapalı olduğunda tıbbi müdahalede sağlık personeline yol gösterecek bilgiler nelerdir
33-H/ Y daki ağrının şiddetini ölçmek için ne yaparız?
34-Baş muayenesinde dikkat edilecek bulgular nelerdir?
35-Batın muayenesinde dikkat edilecek bulgular nelerdir?
36-GLASGOW Koma Skalası(GKS) total skor/E+M+V Derecelendirme nasıl olur?
37-Alt extremitede bakılacak bulgular nelerdir?
38-Yaşam kurtarma zinciri ;Yetişkinlerde ve Çocuk,Bebeklerde nasıl olur?
39-Solunum yollarının görevlerinden beş tane yazınız?
40-Solunum sayısı ; kaç dk olmalıdır?
Yetişkin – Çocuk – Bebekler
41-Solunum Arresti nedir? Nedenlerini açıklayınız?
42-Dekortike postür neye denir ?
43-Deserebre postür neye denir?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button