Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

10. SINIF HEMŞİRELİK CERRAHİ HASTALIKLARI SORU BANKASI

 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI. HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

Aşağıdaki terimleri tanımlayınız;
Mamografi
Sitolojik teknik
Termografi
Epidermis
Hipodermis
Fibrokistik meme
Fibroadenom
Mastit
Apandisit:
Kolelitiazis
Kolesistit
Kolesistektomi
Hepatomegali
TSH
ACTH
EEG
Miyologram
Tetraplaji
Paraplaji
İzostanüri
Unilateral renal agenezis
ESWL
Üreteral duplikasyon
Rezidüel idrar
BUN
Kreatinin

1. KKMM adımlarını ve önemini açıklayınız
2. Meme cerrahisinde preop- postop hemşirelik bakımlarından 4’er tane yazınız.
3. Meme kanserinde risk faktörlerinden 4 tanesini yazınız
4. Meme kanseri belirtilerinden 4 tane yazınız
5. Meme kanserinin evrelerini yazarak, açıklayınız
6. Meme kanserinden korunma yollarından 3 tanesini yazınız.
7. Derinin tabakalarını yazarak açıklayınız.
8. Derinin görevleri nelerdir?
9. Yanıkların derecelerini yazarak açıklayınız.
10. Yanık komplikasyonlarından 4 ünü yazınız.
11. Yanıkta hemşirelik bakımlarından 5 tanesini yazınız.
12. Yanıklarda ilkyardımda neler yapılır?
13. Peptik ülser nedir? Belirti ve bulgularını yazınız.
14. Meckel divertikülü nedir? Ameliyat öncesi hazırlık kısmını anlatınız.
15. Hemoroid hastalığının belirtilerini ve tedavisini yazınız.
16. İleus nedir? Hemşirelik bakımlarını yazınız.
17. Karaciğerin fonksiyonlarını yazınız.
18. Karaciğer travmalarının belirti ve bulgularını yazınız.
19. Özafagus tümörlerinde preo-postop bakımları yazınız.
20. Kolostomi bakımını anlatınız.
21. Akut batının nedenlerini yazınız
22. Hipertirodi ve hipotiroidi belirti ve bulgularını yazınız.
23. Hipoparatiroidi hastalığında hemşirelik bakımını yazınız.
24. Addison hastalığı nedir? Hemşirelik bakımını yazınız
25. Cushing sendromu nedir? Belirti ve bulgularını yazınız
26. Beyin tümörlerinin belirti ve bulguları nelerdir? Tedavilerinden bahsediniz
27. Serebral kanamalar kaça ayrılır? Açıklayınız
28. KİBAS hastalığında hemşirelik bakımlarını yazınız
29. TIT testini ve 24 saatlik idrar testini anlatınız
30. İdrarda bulunmaması gerekenleri yazınız
31. IVP ve sistoskopi nedir? Nelere dikkat edilmelidir?
32. Polikistik böbrek nedir? Tedavi ve bakımını yazınız
33. Hipospadias nedir? Tedavi ve bakımını yazınız.
34. Üriner sistem taşlarında hemşirelik bakımlarını yazınız
35. Böbrek transplantasyonunda hemşirelik bakımlarını yazınız

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1) Aşağıdaki kelimeleri tanımlayınız
Atelektazi
Aspirasyon pnömonisi
İdrar retansiyonu
Tromboflebit
Paraletik ileus
Kroner anjio
Talyum testi
PDA
ASD
VSD
Aort stenozu
Aort koarktasyonu
BAT
Valvotomi
Annüloplasti
Kapak replasmanı
Septal onarım
By-pass
Primer lenfödem
Lenfödem prekoks
Lobektomi
Pnömonektomi

2) Ayılma ünitesindeki hemşirelik bakımlarından 4 tanesini yazınız.
3) Ameliyatı takip eden günlerde hemşirelik bakımı kaça ayrılı, isimlerini yazınız.
4) Ameliyat sonrası yaşam bulguları kaç saat aralıkla alınır?
5) Kardiyovasküler fonksiyonu sürdürmek için neler takip edilir?
5) Solunum sistemi fonksiyonunu takip etmek için neler takip edilir?
6) Sıvı-elektrolit dengesini sürdürmek için neler takip edilir?
7) İdrar çıkışı az olan hastalarda idrar çıkışını arttırmak için neler yapılabilir?
8) Ameliyat sonrası erken mobilizasyon neden önemlidir?
9) Ameliyat sonrası erken komplikasyonları yazınız.
10) Ameliyat sonrası geç komplikasyonları yazınız.
11) Asiyanotik konjenital kalp hastalıklarını yazınız.
12) Kalp hastalıklarında ameliyat öncesi ve sonrası yapılacak hemşirelik bakımlarından 4’er tane yazınız.
13) Venlerin cerrehi girişim gerektiren hastalıkları nelerdir?
14) DVT’nin belirtileri nelerdir?
15) Solunum sisteminde tanı koymak için yapılan laboratuar teslerini ve radyolojik incelemeleri yazınız.
16) Bronşektazi, plevral effüzyon ve akciğer apsesinde konulabilecek hemşirelik tanılarını ve yapılacak hemşirelik bakımlarından 3’er tanı yazınız.( her hastalık için)
17)Pulmoner embolinin belirtilerinden 4 tanesini yazınız.
18) Akciğer kanserinin tedavi çeşitlerini yazınız.
19)Kemoterapinin amaçlarını yazınız.
20) Diyare ve konstipasyonu olan hastalarda yapılacak hemşirelik bakımlarından 4’er tane yazınız.
21) Pnomotoraks nedir? kaça ayrılır?
22) Pnomotoraksın tedavisini yazınız.
23) Hemotoraks nedir ve belirtileri nelerdir?
24) Gögüs tüpü takılı hastalarda yapılacak hemşirelik bakımlarından 4 tanesini yazınız.
25) Kolonoskopi yapılacak hastada hastanın yapacağı ön hazırlıkları yazınız.
26) Özofagus cerrahisi gerektiren hastalıklar nelerdir?
27) Özofagusta yabancı cisim olduğunu nasıl anlarsınız?
28) Özofagus divertikülü kaça ayrılır?
29)Özofagus varis kanamasının belirtileri nelerdir?
30) Raynoud ve Buerger hastalığının belirtileri ve tedavisini yazınız.

 

 

1. DÖNEM 1.YAZILI HAZIRLIK SORULARI:
1) Cerrahi gerektiren durumlar nelerdir?
2) Cerrahinin hasta üzerine etkileri nelerdir?
3) Anksiyete belirtileri nelerdir?
4) Cerrahi asepsi ilkelerinden 5 tanesini açıklayınız.
5) İnflamasyon nedir? Belirtileri nelerdir?
6) Cerrahi enfeksiyonlar nelerdir?
7) Cerrahi enfeksiyonun gelişmesini etkileyen hastaya ait faktörler nelerdir?
8) Cerrahi enfeksiyonun genel belirtileri nelerdir?
9) Cerrahi yaranın iyileşmesini etkileyen genel faktörler nelerdir?
10) Cerrahi yara komplikasyonları nelerdir?
11) Yarada hemşirelik bakımı nedir?
12) Pansuman yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
13) Genel ve lokal anesteziyi açıklayınız
14) Anestezi nedeni ile çıkan komplikasyonlardan 5 tanesini yazınız
15) Ameliyat öncesi dönem nedir?
16) Ameliyat öncesi dönemde karşılaşılabilecek sorunlardan 5 tanesini yazınız
17) Preoparatif dönemde alınan izin formu hangi bilgileri içerir?
18) Preoparatif dönemde yapılan rutin tarama testleri nelerdir?
19) Preoparatif dönemde sorun yaratabilecek ilaçlar nelerdir?
20) Ameliyat önceki gece hazırlığı kaça ayrılır? Hepsine birer örnek veriniz.
21) Cerrahi el yıkamanın amaçları nelerdir?
22) Steril paket açarken nelere dikkat edilmelidir?
23) Ameliyathane kaç alana ayrılır? Açıklayınız.
24) Ameliyathanede enfenksiyonu önlemek için iç tasarımı nasıl yapılmalıdır?
25) Ameliyathanede hastalara yönelik güvenlik önlemlerinden 3’ünü yazınız.
26) Ameliyathanede hastaya verilen önemli 4 pozisyonu yazarak açıklayınız.
27) Scrap ve sirküle hemşirenin görevlerinden 5’er tanesini yazınız.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button