Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1.Gastroözofagial reflü(GÖRH) nedir?belirtileri nelerdir?
2.Ülser riskini artıran agresif faktörlerden 5 tane yazınız?
3.Akalazyada görülen belirtiler nelerdir?5 tane yazınız?
4.Sindirim sistemi hastalıklarında genel belirtiler nelerdir?
5.Çölyak hastalığı nedir?klinik belirtileri nelerdir?tedavi şekli nasıl olmalıdır?
6.Diyarenin tedavisinde amaç nedir?hemşirelik bakım planından 4 tane yazınız?
7.İnflamatuar bağırsak hastalıkları nelerdir?
8.Ülseratif kolit nedir?belirtileri nelerdir?tanı nasıl konulur?tedavi şekli nasıldır?
9.crohn hastalığı en sık hangi bölgeyi tutar?klinik belirtileri nelerdir?
10.sindirim sistemi hastalıklarında yapılan endoskopik incelemeler nelerdir?
11.Karaciğer hastalıklarında görülen ortak belirtiler nelerdir?
12.Karaciğerin görevleri nelerdir?
13.Sirozun en sık görülen 2 nedeni nedir?hangi tetkiklerle tanı konur?laboratuar bulgularında neler gözlemlenir?
14.Sirozda hemşirelik bakımı nelerdir?
15.Kolesistit nedir?tedavi şekli nasıldır?
16.Safra taşı oluşumu için risk faktörleri nelerdir?
17.Endokrin bez nedir?hangi bezler örnek olarak verilebilir?
18.Ekzokrin bez nedir?hangi bezler örnek olarak verilebilir?
19.Hormon nedir?hormonların temel fonksiyonları nelerdir?
20.Endokrin sistem hastalıklarında genel belirtiler nelerdir?
21.Endokrin sistem hastalıklarında öykü alırken neler sorgulanır?
22.Diabetus insipitus nedir?
23.Akromegali nedir? Jigantizm(devlik)nedir?
24.Tiroid nodüllerinde tanı nasıl konulur?
25.Basit guatr nedir?
26.Hipertiroidi nedir?belirti bulguları nelerdir?
27.Hipotiroidi nedir?belirti bulguları nelerdir?
28.Hipertiroitte hemşirelik bakımını yazınız?
29.Hipotiroitte hemşirelik bakımını yazınız?
30.Miksödem koması nedir?
31.Hiperparatiroid nedir?parathormonun fazla salınması nelere sebep olur?
32.tip1 diyabet nedir?tip2 diyabet nedir?
33.diyabette risk faktörleri nelerdir?
34.diyabette tanı testleri nelerdir?belirti bulgular nelerdir?
35.diyabette görülen belirti bulgular nelerdir?
36.diyabette hemşirelik bakımında hastaya hangi konularda eğitim verilir?
37.hipoglisemi belirti bulguları?
38.hiperglisemi belirti bulguları?
39.diyabetin kronik komplikasyonları nelerdir?
40.idrarın makroskopik incelemesi?
41.idrarın mikroskobik incelemesi?
42.idrar kültürü nasıl alınır?
43.Böbrek fonksiyonlarını değerlendirirken yapılan kan incelemeleri?
44.renal anjiografi,sistoskopi işlemleri?
45.üriner sistem hastalıklarında genel belirtiler?
46.Kronik böbrek yetmezliği nedir?komplikasyonları?
47.akut böbrek yetmezliği nedir?nedenleri nelerdir?
48.nefrotik sendromda hemşirelik bakımı?
49.hemodiyaliz nedir?arteriyovenöz fistül nedir?
50.fistülü korumak için nelere dikkat edilir?
51.Arteriovenöz greft hangi durumlarda kataterler hangi durumlarda tercih edilir?
52.Hemodiyaliz endikasyonları?komplikasyonları?
53.Periton diyalizi nedir?SAPD(Sürekli ayaktan periton diyalizi) hangi 3 basamaktan oluşur?
54.periton diyalizi komplikasyonları nelerdir?
55.hemodiyaliz ve periton diyalizi avantaj ve dezavantajları?
56.sistit nedir?belirti bulguları nelerdir?neden kadınlarda daha sık görülür?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1.Koroner ateroskleroza neden olan değiştirilebilir risk faktörleri nelerdir?
2.Koroner damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar nelerdir? etki mekanizmaları nasıldır?
3.Koroner damar hastalıklarında risk faktörlerinin kontrolünde neler yapılmalıdır?
4.Anjina pektoris nedir ağrı dağılımı nerelerde hissedilir?
5.Miyokart infarktüsü nedir? tedavi ve hemşirelik bakımında neler uygulanır?
6.Akciğer ödemi nedir?semptomları nelerdir?
7.Hipertansiyonda risk faktörleri nelerdir?hemşirelik girişimleri nelerdir?
8.Seconder hipertansiyona neden olan hastalıklar nelerdir?
9.Hipertansiyonun etkilediği organlar nerelerdir?
10. hipertansiyonda kullanılan ilaçlar nelerdir?
11.Periferik damar hastalığı nedir ?çeşitleri nelerdir?
12.Buerger hastalığı nedir?belirtileri nelerdir?
13.Raynaud hastalığı nedir?belirtileri nelerdir?
14.Varis nedir?varisin oluşumunu önlemek için neler e dikkat edilmelidir?
15.tromboflebit nedir?
16.kardiyak arrestte yaşam kurtarma zinciri halkalarını sırasıyla sıralayınız?
17.Temel yaşam desteğinin komplikasyonları nelerdir?
18.Kalp damar hastalıklarında sigara kullanmak nasıl bir risk oluşturur?
19.kan hastalıklarında genel belirtiler nelerdir?hematolojik testler nelerdir?
20.WHO’nun belirlediği anemik hb miktarları nelerdir?
21.Aneminin nedenlerini kısaca gruplayınız?
22.Demir eksikliğinin belirti bulguları nelerdir?
23.Orak hücreli anemi nedir?belirti ve bulguları nelerdir?
24.Lösemi nedir? çeşitleri nelerdir?
25.Hematolojik genel tedavi yöntemleri nelerdir?
26.pernisiyöz anemi nedir?belirtileri nelerdir?tedavi şekli nasıldır?
27.Solunum nedir?solunum sistemini oluşturan organlar nerelerdir?
28.Solunum fonksiyon testleri kimlere yapılır?
29.solunum sistemi ile ilgili yapılan laboratuar bulguları, radyojik incelemeler ve endoskopik incelemeler nelerdir?
30.pnömonide risk faktörleri nelerdir?
31.pnömoni çeşitleri nelerdir?
32.astım bronşiolitte hemşirelik bakımı nasıldır?
33.torasentez nedir?
34.Bronkoskopi ,Bronşektazi,astım bronşiyolit ,pnömoni nedir?
35.Talasemi nedir?

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

S.1- Diyabet Eğitim hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarından 5 tanesini yazınız.
S.2- Diyaliz hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarından 5 tanesini yazınız.
S.3- Ağrıyı tanımlayınız.
S.4- Ağrıyı etkileyen faktörler nelerdir?
S.5- Ağrıyı süresine göre sınıflandırarak kısaca açıklayınız.
S.6- Ağrıyı kaynaklandığı bölgelere göresınıflandırarak kısaca açıklayınız.
S.7- Ağrının değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler nelerdir?
S.8- Ağrısını ifade etmekte güçlük çeken hastalar kimler olabilir?
S.9- Vücut sıvılarını sınıflandırınız.
S.10- Elektrolitler ve plazma proteinlerinin görevleri nelerdir?
S.11-Kısaca tanımlayınız.
A) Hiponatremi
B) Hipernatremi
C) Hipokalemi
D) Hiperkalemi
E) Hipokalsemi
F)Hiperkalsemi
G) Hipomagnezemi
H) Hipermagnezemi
S.12- Asidoznedir tanımlayınız. Asidoz çeşitlerini kısaca açıklayınız.
S.13- Alkaloz nedir tanımlayınız. Alkaloz çeşitlerini kısaca açıklayınız.
S.14- Şok nedir? Evreleri nelerdir?
S.15- Kompanse şok dönemini açıklayınız.
S.16- Dekompanseşok dönemini açıklayınız.
S.17- Geri dönüşsüz-irreversibleşok dönemini açıklayınız.
S.18- Hipovolemik şok nedir? Kısaca açıklayınız.
S.19- Kardiojenik şok nedir? Kısaca açıklayınız.
S.20- Hipovolemik şokta tedavi aşamaları nelerdir?
S.21- Septik şok nedir? Nedenlerini yazınız.
S.22- Anafilaktik şok nedir?
S.23- Allerjik reaksiyona neden olan allerjen maddeler nelerdir?
S.24- Şokta hemşirelik bakımı nasıl yapılır?
S.25- Ekokardiografi (EKO) nedir?
S.26- Elektrokardiografi nedir? Avantajları nelerdir?
S.27-Elektrokardiogramın kullanıldığı durumlar nelerdir?
S.28- Efor testi nedir?
S.29- Efor testinin hazırlık aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?
S.30- Ritim holter tetkiki nedir? Avantajlarını yazınız.
S.31- Tansiyon holter tetkiki nedir? Avantajlarını yazınız.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button