Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1.Analjezik ne demektir?

2.Öföri ne demektir?

3.Morfinin endikasyonlarını yazınız.

4.Morfinin yan etkileri nelerdir?

5.Salisilatların endikasyonları nelerdir?

Salisilatların yan etkileri nelerdir?
7.Genel anesteziyi açıklayınız.

8.Lokal anesteziklerden 3 tanesini yazınız.

9.Santral etkili kas gevşeticilerin yan etkileri nelerdir?Yazınız

10.Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan en önemli ilacın adı nedir?

11.Taşiaritmi ne demektir?

12.Bradiaritmi tedavisinde kullanılan en önemli ilacın adı nedir?

13.Antianjinal ilaçlardan 3 tanesine örnek veriniz.

14.Periferik vazodilatörlerin etkilerinden 3 tanesine örnek veriniz.

15.WHO ya göre hipertansiyonu tanımlayınız.

16.Antihipertansif ilaç kullanan hastaların dikkat etmesi gereken durumlardan 5 tanesini yazınız.

17.Antihiperlipidemik ne demektir?

18.En sık kullanılan antikoagülan hangisidir?

19.Antitrombolitik ilaçların çalışma prensibini açıklayınız.

20.Anemi tedavisinde kullanılan ilaçları yazınız.

21.Folbiol(folik asit) hangi durumlarda kullanılır?

22.Antitüsif ne demektir?

23.Kodein ile dekstrametorfan arasındaki fark nedir?

24.Periferik etkili antitüsif ilaçlardan 3 tanesini yazınız.

25.Demulsent madde ne demektir?Açıklayınız.

26.Ekspektoran ilaç ne demektir?

27.İpeka hangi amaçla kullanılır.

28.Mukolitik ne görev yapmaktadır?

29.Nebül ne demektir?

30.Betamimetik ilaçlar kaça ayrılır?

31.Salbutamol’un bronkodilatör etkisini açıklayınız.

32.Teofilinin kullanım amacını açıklayınız.

33.GİS ne demektir?Açıklayınız.

34.Dijestan ne demektir?

35.Safra taşını eritebilen ilaçlar nelerdir?

36.Lipotropik ilaç ne demektir?Açıklayınız.

37.Karaciğer koruyucularının görevlerini açıklayınız.

38.Dijestiv enzimler ne demektir?

39.Peptik ülseri tanımlayınız.

Peptik ülseri’n nedenlerini yazınız.
Peptik ülseri’n tedavisinin amaçlarını yazınız.
42.Asit salgısını azaltan ilaçlar kaça ayrılır?

43.Asid-aspirasyon sendromunu açıklayınız.

44.Antasid ne demktir.Açıklayınız.

45.Lokal etkili antasidler ne demktir?Açıklayınız.

46.Mukoza koruyucu tabaka oluşturan ilaçlar nelerdir?Açıklayınız.

47.Helicobakter pylori enfeksiyonunda tedavi nasıl olmalıdır?

48.Laksatif ne demektir?Açıklayınız.

49.Purgatif ne demektir?Açıklayınız.

50.Yumuşatıcı laksatiflere 3 tane örnek veriniz.

51.Kitle oluşturan laksatifler nasıl çalışmaktadır?

52.Laksatif ve purgatif ilaçların endikasyonlarından 5 tanesini yazınız.

53.Diyare ne demektir?Açıklayınız.

Spesifik antidiaretik ne demektir?
55.Spesifik olmayan antidiaretik ne demektir?

Aktif kömür hangi durumlarda kullanılır?
57.Evde ORS nasıl hazırlanır?

58.Emetik ne demektir?

59.Antiemetik ne demektir?

60.İpeka ve apomorfin arasındaki farkı açıklayınız.

61.Skopolamin ne amaçla kullanılmaktadır?

62.Bitkisel antiemetik ilaç hangisidir?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1.Homeostazis ne demektir,açıklayınız.
2.Sempatik sistemin vücuda etkileri nelerdir?
3.Parasempatik sistemin vücuda etkileri nelerdir?
4.Adrenalinin vücuda etkilerini yazınız.
5. Adrenalinin endikasyonlarını yazınız.
6.Dopaminin endikasyonlarını yazınız.
7.Salbutamolun endikasyonlarını yazınız.
8.Ritodrinin endikasyonlarını yazınız.
9.Beta blokörlerinin endikasyonlarını yazınız.
10. Atropinin endikasyonlarını yazınız.
11.Otonon gangliyonları etkileyen ilaçlar kaça ayrılır?
12.Sedatif ne demektir?
13.Hipnotik ne demektir?
14.Sedatif ve hipnotiklerin etkileri nelerdir?
15.Antikonvülsan ne demektir?
16.Parkinsonun tanımını yapınız.
17.Levadopanın etkilerini yazınız.
18.Anksiyete ne demektir?
19.Antipsikotik ilaçların kullanım alanları nelerdir?
20.Depresyonu tanımlayınız.
21.Maniyi tanımlayınız.
22.Nontrisiklik antidepresanların endikasyonlarını yazınız.
23.Amfetaminin endikasyonlarını yazınız.
24.İlaç suiistimali ne demektir?

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1.Farmakolojinin bölümlerinden farmakokinetiği açıklayınız.
2.Farmakolojinin bölümlerinden nörofarmakolojiyi açıklayınız.
3.Farmakolojinin bölümlerinden toksikolojiyi açıklayınız.
4.Farmakolojinin bölümlerinden immunofarmakolojiyi açıklayınız.
5.Doz, drog, farmakokinetik, yarar-risk oranı, endikasyon, kontreendikasyon, tolerans, farmakope, prospektüsü tanımlayınız.
6.İlaçlarla tedaviden semptomatik tedaviyi açıklayınız.
7. İlaçlarla tedaviden semptomatik tedaviyi açıklayınız.
8.Genel ad ne demektir.
9.Ticari ad ne demektir.
10.Katı farmasötik şekillerden tableti açıklayınız.
11.Katı farmasötik şekillerden tableti açıklayınız.
12.Katı farmasötik şekillerden tableti açıklayınız.
13.Katı farmasötik şekillerden draje açıklayınız.
14.Katı farmasötik şekillerden pilül açıklayınız.
15.Katı farmasötik şekillerden kapsül açıklayınız.
16.Katı farmasötik şekillerden kaşe açıklayınız.
17.Katı farmasötik şekillerden paket açıklayınız.
18.Katı farmasötik şekillerden pastil açıklayınız.
19.Sıvı farmasötik şekillerden solüsyonu açıklayınız.
20.Sıvı farmasötik şekillerden solüsyonu açıklayınız.
21.İlaçların veriliş yollarından lokal uygulamayı açıklayınız.
22. İlaçların veriliş yollarından sistemik uygulamayı açıklayınız.
23.Enteral ve parentaral yol ne demektir?
24.Parenteral yolla ilaç uygulama çeşitleri nelerdir.
25.İlaçların absorbsiyon hızını etkileyen faktörlerden veriliş yolunu açıklayınız.
26. İlaçların absorbsiyon hızını etkileyen faktörlerden absorbsiyon yüzeyini n genişliğini açıklayınız.
27.ilaçların vücut membranından geçişini yazınız.(5 madde sa:22)
28.Metabolizma ne demektir?
29.İlaçların etkilerini değiştiren faktörlerden ilacın veriliş yolu ve şeklini yazınız.
29.İlaçların etkilerini değiştiren faktörlerden ilacın veriliş yolu ve şeklini yazınız.
30.İlaçların etkilerini değiştiren faktörlerden vücut ağırlığı yazınız.
29.İlaçların etkilerini değiştiren faktörlerden toleransı yazınız.
30.Antagonizma nedir?
31. Sinerjizma nedir?
32.Mutajenik nedir?
33.Kanserojenik nedir?
34.İdoyosenrazi nedir?
35.inskripsiyon nedir?
36.Subskripsiyon nedir?
37. Hemeostazis nedir? Hamdiye Işıl Gündüz

DMCA.com Protection Status
Call Now Button