Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

Özel Başer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1-) Amenore nedir? açıklayınız.
2-) Fizyolojik amenore nedir? Açıklayınız.
3-) Menoraji nedir ? açıklayınız.
4-) Dismenore nedir?
5-) Aplasia nedir?
6-) Prolapsus uteriyi açıklayınız.
7-) İnversio uteriyi açıklayınız.
😎 Monoliazisin bulaşma yolları nelerdir?
9-) Monoliazisin belirti ve bulguları nelerdir?
10-) Hipermenore nedir?
11-) Tricomonas vajinalis belirtileri nelerdir?
12-) vajinal enfeksiyonlardan korunmayolları nelerdir?
13-) Cinselyolla bulaşan enfeksiyonlardan her iki cinstede görülebilen ortak belirtiler nelerdir?
14-) Gonore belirtileri nelerdir?
15-) Gonore tedavisi nasıldır?
16-) Sifiliz ( frengi ) bulaşma yollarını yazınız.
17-) Sifilizin kaç evresi vardır? Evrelerin özelliklerini açıklayınız.
18-) AIDS bulaşma yolları nelerdir?
19-) AIDS ten korunma yolları nelerdir?
20-) Vajinal enfeksiyonlarda hemşirenin rolünü açıklayınız.
21-) Hepatit B beirtileri nelerdir?
22-) Hepatit B den korunma yolları nelerdir?
23-) Servisite neden olan en önemli mikro organizmaların isimlerini yazınız.
24-) Akut servisitin nedenleri nelerdir?
25-) Servisitten korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?
26-) Endometriozis nedir?
27-) Endometriozis hangi hastalıklara neden olur?
28-) Aile planlamasının amaçları nelerdir?
29-) Aile planlaması hizmetlerinde hemşirenin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?
30-) Aile planlaması hizmetlerinde danışmanlığın yaraları nelerdir?
31-) Aile planlamasında danışmanlık ilkeleri nelerdir?
32-) Rahim içi araçların olumlu yönleri nelerdir?
33-) Rahim içi araçların olumsuz yönleri nelerdir?
34-) Oral kontraseptiflerin olumlu yönleri nelerdir?
35-) Oral kontra septiflerin olumsuz yönleri nelerdir?

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI 2.DÖNEM 1.YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

1-) Atoni kanama nedenleri nelerdir?
2-) Atoni kanamalarını durdurmak için ne yapılmalı?
3-) Postpartum kanamalarda neler yapılmalıdır?
4-) Postpartum kanama nedenleri nelerdir?
5-) Uterus inversiyonunun nedenleri nelerdir?
6-) Uterus inversiyonu nedir?
7-) Doğuma bağlı yırtık nedenleri nelerdir?
8.) Hipotonik uterus disfonksiyonu nedir?
9-) Ağrı zafının tedavisinde neler uygulanır?
10-) İndüksiyon uygulaması nasıl yapılmalıdır?
11-) Makat geliş nedenleri nelerdir?
12-) Makat geliş belirti ve bulguları nelerdir?
13-) Hidrosefali ne demektir?
14-) Mikrosefali ne demektir?
15-) Uterus tetanisi ne demektir?
16-) Spina bifida ne demektir?
17) Erken membran rüptürü tehlikeleri nelerdir?
18-) Polihidroamnios nedenleri nelerdir?
19-) Oligohidroamnios neden tehlikelidir?
20-) Oligohidroamnios nedenleri nelerdir?
21-) Plesanta previa açıklayınız?
22-) Plesanta previada tedavi ve bakım nasıl olmalıdor?
23-) Dekolman plesantada tedavi ve bakım nasıl olmalıdır?
24-) Uterus rüptürü belirti ve bulguları nelerdir?
25-) Uterus rüptürü nedenleri nelerdir?
26-) Hızlı doğumun komplikasyonları nelerdir?
27-) Hızlı doğumda yapılması gerekenler nelerdir?
28-) Uzamış doğum eylemin de yapılması gerekenler nelerdir?
29-) Doğum anomalilerinin saptanmasında hemşirenin görevleri nelerdir?
30-) Epizyotomi ne demektir?
31-) Küstner belirtisi ne demektir?
32-) Postpartum dönemde anneye ait sağlık sorunları nelerdir?
33-) Uterus involüsyonunu etkileyen faktörler nelerdir?
34-) Epizyo da perine bakımı nasıl olmalıdır?
35-) Loşia rubra ne demektir?
36-) Loşia seroza ne demektir?
37-) Loşia flava ne demektir?
38-) Loşia alba ne demektir?
39-) Anne sütünün özellikleri nelerdir?
40-) Emzirmede annenin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
41-) Annelerin emzirirken uyması gereken kurallar nelerdir?
42-) Emzirmenin yararları nelerdir?
43-) Emzirmede memede görülen sorunlar nelerdir?
44-) Mastit ne demektir?
45-) mekonyum ne demektir?
46-) Apgar skoru ne demektir? Değerlendirmede nelere dikkat edilmelidir?
47-) Milia ne demektir?
48-) Pişiği önlemek için neler yapılmalıdır?
49-) Pamukçuk nedenleri nelerdir?
50-) Pap smear testi neden yapılır?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. Fertlizasyon nedir tanımlayınız.

2. Gebelikte sistemlerde meydana gelen değişiklikleri sıralayınız.

3. Gebelerde memelerdeki fizyolojik değişiklikleri anlatınız.

4. Bireysel gebelik belirtilerinden 5 tanesini yazınız.

5. Son menstrasyonu 13/Aralık/2013 olan bir gebenin tahmini doğum tarihini hesaplayarak yazınız.

6. Plesantanın fonksiyonlarından 5 tanesini yazınız.

7. Amniotik sıvının görevlerini yazınız.

8. Gebeleri doğuma hazırlamak amacıyla yapılan danışmanlık eğitimini anlatınız.

9. Gebelikte oluşabilecek tehlikeli belirtileri sıralayınız.

10. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

11. ( )Fertilizasyon sırasında cinsiyetin belirlenmesini ovum değil, sperium sağlar.
12. ( )Gebelerde iştah artması ve bazı yiteceklere duyulan isteğe PİKA denir.
13. ( )Fetusta dolaşan kan ne arter, nede ven kanıdır.
14. ( )İntrauterin yaşamını sürdürürken sırasıyla şu değişimlerdengeçer: Fetus-Embriyo-Zigot
15. ( )Günümüzde gebe muayenesinde abdominal muayene olarak Leopold manevraları çok sık kullanılmaktadır.

16. Puerperium-doğum sonu dönemi tanımlayınız.

17. Puerperal dönemde hemşirelik girişimlerini yazarak perine bakımını açıklayınız.

18. Doğum sonu dönemde hemşire anneye eğitim verirken nelere dikkat etmelidir.

19. Bebek açısından Anne sütünün öneminin 5 tanesini yazınız. (Her madde 2 puan)

20. Yendoğanın fizyolojik özelliklerini yazınız.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

21. Aşağıdakilerden hangisi ideal gebelik yaşıdır?
A) 18-35 yaş arası
B) 20-30 yaş arası
C) 25-35 yaş arası
D) 30-35 yaş arası
E) 35-45 yaş arası

22. Rh uyuşmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Rh (-) olan anne kanında antijenlere karşı antikor oluşur.
B) Anne Rh (-), fetüs Rh (+) olduğunda görülür.
C) İlk gebeliklerde anne ve fetüs açısından durum oldukça tehlikelidir.
D) Fetal kan eritrositlerinin hemolizi sonucu fetüste anemi ve sarılık görülür.
E) Fetal eritrositlerde bulunan Rh antijeni plasental dolaşımla anne karnına geçer.

23. Dış gebeliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
F) Sperm-ovumun gelişme aşamalarını tamamlayamamasıdır.
G) Zigotun kavum uteri dışına yerleşmesidir.
H) Sperm-ovumun servikal kanala implante olması hâlidir.
I) Zigot ile kavum uterinin enfeksiyon hâlidir.
J) Plasentayı oluşturan villusların aşırı dejenerasyonudur.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

24. ( ) 10-19 yaş arasındaki kadınların gebeliği adölesan gebelik olarak adlandırılır.

25. ( ) Gebeliğin 20. haftasından sonra veya 500 gramdan büyük, doğumda ve doğumdan sonra hiçbir canlılık belirtisi olmayan doğumlara ölü doğum denir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

26. Aşağıdakilerden hangi leopold manevrası ile fundus yüksekliği ölçülerek ortalama gebelik haftası belirlenir?
A) 1. leopold manevrası
B) 2. leopold manevrası
C) 3. leopold manevrası
D) 4. leopold manevrası
E) 5. leopold manevrası

27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İkili test 11-14. haftalar arasında yapılır.
B) Gebelikte PAP-smear testi asla yapılmaz
C) Gebenin ilk başvurusunda detaylı bir öykü alınmalıdır.
D) Gebeliğin 16-18. haftaları arasında üçlü test yapılır.
E) Gebenin her muayenesinde kilo takibi yapılmalıdır.

28. Aşağıdakilerden hangisi erken memran rüptürünün risk faktörlerindendir?
A) Enfeksiyon
B) Vajinal pH
C) Beslenme bozuklukları
D) Uterusun aşırı gerilmesi
E) Hepsi
29. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Uterusun karın içinde yüksekliği 2. leopold manevrası ile belirlenir
B) Fetusun sırtının hangi tarafta olduğu 1. lepold manevrası ile belirlenir.
C) Gebeliğin 36. haftasında fundus yüksekliği en üst seviyeye ulaşır.
D) Pelvise doğru bebeğin hangi kısmının prezente olduğu 4. leopold manevrası ile belirlenir.
E) Bebeğin pelvise yerleşip yerleşmediğine 3. leopold manevrası ile bakılır.

30. Aşağıdakilerden hangisi fetal ölüm riskini arttıran faktörlerdendir?
A) İleri maternal yaş
B) Obezite
C) Sigara kullanımı
D) Maternal hastalıklar
E) Hepsi

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. Kadın sağlığını bozan doğurganlık ile ilgili çoğu sorun, 15-49 yaş grubunda ortaya çıkmaktadır. Kadınlarımızdaki mortalite ve morbidite nedenlerinden 6 tanesini yazınız.

2. Ana sağlığını etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

3. Aşağıdakilerden hangisi dış genital organlardan değildir?

a) Labia majör b) Ovarium c) Clitoris d) Bartholin bezleri e) Labia minör

4. Endometriumun kalınlaşması hangi hormonla olur?

a)LH b) FSH c)Progestron d) Estrojen e) Troid

5. Korpus luteumun dejenere olduğu faz hangisidir?

a)Ovulasyon fazı b) Follüküler faz c) Luteum faz d) Menstrual faz e)Fertil faz

6. Menstrual kanamanın başlangıcından diğer mensturasyona kadar olan süreye ne denir?

a) Siklus b) Ovulasyon c) Folüküler dönem d)Luteal faz e) Üreme

7. Aşağıdakilerden hangisi menstrüel siklusu düzenleyen hormonlardandır?

a) Somototropin b) Androjen c) Prolaktin d) FSH-LH e) Corpus luteum
8. Aşağıdakilerden hangisi adolesanda büyümedeki en büyük rolü olan hormondur?

a)LHD b) Aldesteron c)Büyüme hormonu ve gonodotrop seks steroidleri d) Pregesteron
e) Hipofiz salınımları

9. Klimakteriyumun ilk fazı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Postmenopoz b)Siklus bozuklukları c) Premenopoz d) Senium e) Doğurganlık dönemi
10. Aşağıdakilerden hangisi menopozda vazomotor değişikliklerinden değildir.

a) Sıcak basması b) Gece terlemesi c)Hormonal eksiklik d) Biyokimyasal değişiklik

e) Mikrobiyolojik değişiklikler

11. Osteoporozun gelişimini saptayan faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaşam biçimi b) Yemek yeme alışkanlığı c) Endokrin hastalığı d) Menopoz yaşı e) Hepsi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

12. ( ) Kadın sağlığını bozan doğurganlık ile ilgili çoğu sorun kadının doğurgan çağı olan 15-49 yaş grubunda ortaya çıkmaktadır.

13. ( ) Ülkede izlenen genel nüfus politikası ana sağlığını etkilemez.

14. ( ) Sık tekrarlanan gebelikler sonucunda kadınlarda osteoporoz görülebilir.
15. Fertlizasyon nedir tanımlayınız.

16. Gebelikte sistemlerde meydana gelen değişiklikleri sıralayınız.

17. Gebelerde memelerdeki fizyolojik değişiklikleri anlatınız.

18. Bireysel gebelik belirtilerinden 5 tanesini yazınız.

19. Son menstrasyonu 13/Aralık/2013 olan bir gebenin tahmini doğum tarihini hesaplayarak yazınız.

20. Plesantanın fonksiyonlarından 5 tanesini yazınız.

21. Amniotik sıvının görevlerini yazınız.

22. Gebeleri doğuma hazırlamak amacıyla yapılan danışmanlık eğitimini anlatınız.

23. Gebelikte oluşabilecek tehlikeli belirtileri sıralayınız.

24. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

25. ( )Fertilizasyon sırasında cinsiyetin belirlenmesini ovum değil, sperium sağlar.
26. ( )Gebelerde iştah artması ve bazı yiteceklere duyulan isteğe PİKA denir.

27. ( )Fetusta dolaşan kan ne arter, nede ven kanıdır.
28. ( )İntrauterin yaşamını sürdürürken sırasıyla şu değişimlerdengeçer: Fetus-
Embriyo-Zigot

29. ( )Günümüzde gebe muayenesinde abdominal muayene olarak Leopold manevraları çok sık kullanılmaktadır.

30. Puerperium-doğum sonu dönemi tanımlayınız.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button