Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1. İntravenöz Sıvı Tedavisinde Kullanılan Solüsyon Tipleri nelerdir?
2. 2000 ml izotonik sodyum klorür IV sıvısı 5 saatte verilmesi isteniyor. Saatte kaç ml verilmelidir?
3. İnfüzyon Hızını Etkileyen Faktörler nelerdir?
4. İntravenöz sıvı tedavisi yapılan her hastaya tedavi ile ilgili kayıt tutulması zorunludur.Bu kayıtlar nelerdir?
5. İnfiltrasyon nedir?
6. Dolaşım yüklenmesi nedir?
7. Pulmoner ödem nedir?
8. Hava embolisi nedir?
9. Kateteri olan hastada hemşirelik bakımı nasıl yapılmalıdır?
10. Total Paranteral Beslenme Komplikasyonları nelerdir?
11. Hipoksi ve hipoksemi arasındaki farkları yazınız.
12. Oksijen uygulanması gereken durumlar nelerdir?
13. Hipoksinin belirtileri nelerdir?
14. Oksijen tedavisindenelere dikkat edilmesi gerekir?
15. Oksijen kaynağı ekipmanları nelerdir?
16. Solunumu Olan Hastalarda Kullanılan Araçlar nelerdir?
17. Solunumu Olmayan Hastalarda Kullanılan Araçlar nelerdir?
18. Uzun süreli oksijen tedavisi alan hastaların uyması gereken kurallar nelerdir?
19. Humidifer nasıl kullanılmalıdır?
20. Dokulara yeterli oksijenin taşınmasını gösteren faktörler nelerdir?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. İlaç, doz, doz aralığı ve günlük doz terimlerini tanımlayınız.
2. Katı farmasötik ilaç şekillerine 5 adet örnek veriniz.
3. İlaçların vücuda girdikten sonraki maruz kaldığı aşamaları başlık olarak yazınız. (Vücut ilaca ne yapar?)
4. Absorbsiyon hızı en çabuk olan ilaç uygulama şekli hangisidir?
5. İlaçların vücuttan atılımı kaç yolla olur, yazınız.
6. İlaçların etkisini değiştiren 4 adet faktör yazınız.
7. 8 doğru ilkesini yazınız.
8. Enteral ilaç uygulama yollarını yazınız.
9. İlaç uygulamada hemşirenin sorumlulukları nelerdir, 4 adet yazınız.
10. İnhaler ilaç uygulamada dikkat edilecek 5 adet faktör yazınız.
11. Rektal yoldan ilaç uygulanırken hastaya verilecek pozisyon hangisidir?
12. Rektal yoldan ilaç uygulanırken dikkat edilecek 4 adet madde yazınız.
13. Parenteral yolla tedavinin dezavantajları nelerdir?
14. Parenteral ilaç uygulama yollarını yazınız.
15. Dorsogluteal bölge ve deltoid bölgeye verilebilecek maksimum ilaç miktalarını yazınız. (Yetişkinler için)
16. IM enjeksiyon yapılabilen bölgelerin isimlerini yazınız.
17. IM enjeksiyonda Z tekniği hangi tür ilaçlarda uygulanır.
18. IM enjeksiyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken 5 adet madde yazınız.
19. Subcutan enjeksiyon yapılan bölgeleri yazınız.
20. IM enjeksiyonda karşılaşılabilecek en tehlikeli komplikasyon hangisidir?

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1.Yara çeşitleri nelerdir?
2.Açık yaralar olan abrazyon , insizyon, avülsiyon, laserasyon, crush, penetrasyon nedir açıklayınız.
3.Patojen mikroorganizmalar ile kirlenme durumuna göre yaralar nelerdir kısaca açıklayınız.
4.Temiz kontamine yara ve kontamine yaraya örnek veriniz.
5.Yaranın iyileşme evreleri nelerdir.inflamasyon evresini kısaca açıklayınız.
6.Yara bakımında temel ilkeler nelerdir.
7.Yara iyileşmesini geciktiren etmenler nelerdir.
8. Yara iyileşmesini geciktiren etmenlerden olan malnütrisyonu kısaca anlatınız.
9. . Yara iyileşmesini geciktiren etmenlerden olan enfeksiyonu kısaca anlatınız.
10. . Yara iyileşmesini geciktiren etmenlerden olan kanamayı kısaca anlatınız.
11.Dekübitüs ülseri nedir.
12.Basınç yaralarının oluşmasında risk faktörleri nelerdir.
13. Basınç yaralarının oluşmasında risk faktörlerinden olan yaş durumunu kısaca anlatınız.
14.Normal hasta odası sıcaklığı ve nemi kaç olmalıdır.
15.Supine pozisyonunda basınç noktaları nerelerdir.
16.Basınç yaralarının oluşumunda evre II’ yi açıklayınız.
17.Basınç yaralarının oluşumunda evre IV’ i açıklayınız.
18.Basınç yaralarının önlenmesinde pozisyon değiştirmenin önemini açıklayınız.
19.Basınç yaralarının tedavisinde aneminin tedavi edilmesi neden önemlidir.
20.Deri grefti nedir.
21.Flep nedir.
22.Flep hangi durumlarda uygulanır.
23.Flepte postoperatif dönemde hemşirenin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir.
24.Flepte postoperatif dönemde dolaşım takibi yapılırken hangi özellikleri kontrol edilir
25.Yara örtülerinin görevleri nelerdir.
26.Yara örtü çeşitleri nelerdir.
27.Pansuman yapmanın amacı nedir.
28.Yaranın durumuna pansuman çeşitleri nelerdir.
29.Yapılış özelliğine göre pansumanlar nelerdir.
30.Dezenfektan ve antiseptiklerin kullanılış yerleri nerelerdir

DMCA.com Protection Status
Call Now Button