Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI 
1.) divan edebiyatı nedir?
2.)nazım birimi nedir?
3.)nazım biçimi nedir?
4.)gazel nedir?
5.) mesnevi nedir?
6.)kaside nedir?
7.)rubai nedir?
8.) tuyuğ nedir?
9.) müstezat nedir?
10.)terci bent nedir?
11.)terkibi bent nedir?
12.) murabba nedir?
13.)16.yy divan edebiyatı şairleri kimlerdir?
14.)17.yy divan edebiyatı şairleri kimlerdir?
15.)18.yydivan edebiyatı şairleri kimlerdir?
16.)19.yy divan edebiyatı şairleri kimlerdir?
17.)Kutadgu Bilig kimdir?
18)-Atabetü’lHakayık
19)-Divan-ı Lügati’t Türk
20)-Divan-ı Hikmet
21)-Kaşgarlı Mahmut kimdir?
22)-Yusuf Has Hacip kimdir?
23)-Ahmet Yesevi kimdir?
24)-Edip Ahmet Yükneki kimdir?
25)halk edebiyatı nedir?
26)koşma nedir?
27)Ağıt nedir?
28)güzelleme nedir?
29)taşlama nedir?

30)varsağı nedir?
31)destan nedir?
32)semai nedir?
33)kafiye türleri nelerdir?
34.)nazım biçimleri nelerdir?
35)Şiirde ahenk unsurları nelerdir?
36)- Aliterasyon nedir?
37)-Asonans nedir?
38)İlahi nedir?
39)- Nefes nedir?
40.)Divan Edebiyatı Akımlar nelerdir?
41) mahallileşme akımı nedir?
42) türk-i basit akımı nedir?
43)Sebk-i hindi alkımı nedir?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

1-Türk Destanlarında geçen mitolojik öğeler
2-Oğuz Kağan destanı
3- Ergenekon destanı
4-Türeyiş destanı
5-Destanlarda mitolojik unsurlar
6-Sav
7-Sagu
8-Koşuk
9-Destanların özellikleri
10-İslamiyet öncesi türk destanları
11-Destanlardaki uslup
12-İslamiyet öncesi sözlü edebiyatımızın özellikleri
13-İslamiyet öncesi yazılı edebiyatımızın özellikleri
14-Orhun Abideleri
15-Yenisey kalıntıları
16-Şiirde kafiye
17-Şiirde redif
18-Şiirde anlam
19-Şiirde konu
20-Şiirde tema
21-İslamiyet sonrası yazılı edebiyatımızın özellikleri
22-Kutadgu Bilig
23-Atabetü’l Hakayık
24-Divan-ı Lügati’t Türk
25-Divan-ı Hikmet
26-Kaşgarlı Mahmut
27-Yusuf Has Hacip
28-Ahmet Yesevi
29-Edip Ahmet Yükneki
30-Orhun kitabelerinin bulunduğu ülke
31- Orhun kitabelerinin bulunduğu ırmak
32-Yunus Emre
33-İlahi
34- Nefes
35-Şiirde ahenk unsurları
36- Aliterasyon
37-Asonans
38-Şiirde söz sanatları
39-Şiiri nesre çevirme
40-Nazım birimi ve nazım şekli

 

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1-İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın özellikleri
2-Destanın tarifi ve destan çeşitleri
3-Sagu’nun anlamı ve ait olduğu edebi dönem
4-Koşuk’un anlam ve ait olduğu edebi dönem
5-Sav’ın ait olduğu edebi dönem
6-Şiirde uyak
7-Şiirde redif
8-Şiirde ölçü
9-Şiirde kullanılan söz sanatları
10-İlk yazılı metinlerin özellikleri
11-Orhun kitabelerinde kullanılan alfabe
12-Şiirde konu
13-Şiirde tema
14-Şiirde zihniyet
15-Şiirde aliterasyon ve asonans
16-Şiirde nazım birimi
17-Şiirin nazım şekli
18-Koşma ve ait olduğu edebi dönem
19-Gazel ve ait olduğu edebi dönem
20-Kaside ve ait olduğu edebi dönem

DMCA.com Protection Status
Call Now Button