Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1- Yenidoğan solunum yetersizliklerinden asfiksiyi tanımlayın ve risk faktörlerini yazın.
2- Atelektazi belirti ve bulguları nelerdir?
3- Atelektazide tedavi ve hemşirelik bakımını yazınız.
4- Respirituar Distress Sendromu (RDS) belirti ve bulguları nelerdir?
5- Respirituar Distress Sendromu (RDS) risk faktörleri nelerdir?
6- Akut epiglottiti tanımlayınız, belirti ve bulgularını yazınız.
7- Kan gruplarını ve antijenlerini yazınız.
8- Fizyolojik sarılığı (hiperbilirubinemi) tanımlayınız.
9- Fizyolojik sarılık (hiperbilirubinemi) nedenleri nelerdir?
10- Fizyolojik sarılık tanı ölçütleri nelerdir?
11- Fizyolojik ve patolojik sarılıkta tedavi yöntemleri nelerdir?
12- Rh uyuşmazlığı için anne ve bebek hangi Rh faktörüne sahip olmalıdır?
13- Rh uyuşmazlığında tanı nasıl konur?
14- ABO uyuşmazlığı için anne ve bebek hangi antijenleri taşımalıdır?
15- Kernikterusu tanımlayın
16- Kan değişimi (exchange transfüzyon) endikasyonları nelerdir?
17- Kan değişimi işleminde hemşirenin rolleri nelerdir?
18- Sepsisi tanımlayın ve sepsis tiplerini yazın.
19- Omfalit nedir? Risk faktörleri nelerdir?
20- Epidemik diyarede tedavi nasıl planlanır yazınız.
21- Konjonktivit belirti ve bulguları nelerdir?
22- Ani bebek ölümü sendromu risk faktörleri nelerdir?
23- Vücut sıvılarının fonksiyonları nelerdir?
24- Kilonuza göre almanız gereken sıvı miktarını hesaplayın.
25- Hiponatremi belirtileri nelerdir?
26- Hiperpotasemi belirtileri nelerdir?
27- Hipopotasemi belirtileri nelerdir?
28- Hipokalsemi belirtileri nelerdir?
29- Asit-baz dengesizlikleri kaç başlık altında ele alınır, yazınız.
30- Dehidratasyon tipelrini ve tanı yöntemlerini yazın.
31- PEM nedir, belirti ve bulguları nelerdir?
32- PEM komplikasyonlarını yazınız.
33- Raşitizm belirtileri nelerdir?
34- Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
35- Kistik fibrozis hastalığını açıklayın, nasıl oluşur?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1- Pediatrik yaşam bulgularını yazınız ve istediğiniz 2 tanesini tanımlayınız.
2- Vücut ısısının ölçüldüğü bölgeleri yazınız.
3- Nabız alınan arterlerin isimleri nelerdir?
4- Apikal nabız nedir, tanımlayınız.
5- Yenidoğanlarda solunum ve nabız alt-üst sınırlarını yazınız.
6- Tansiyon ölçümünde dikkat edilecek noktalardan 5 tane yazınız.
7- 8 doğru ilkesini yazınız.
8- İlaç uygulamada hemşirenin sorumlulukları nelerdir?
9- İlaçların uygulanma yöntemlerini yazınız.
10- Solunum yoluyla ilaç uygularken dikkat edilecek ilkelerden 5 adet yazınız.
11- Enjeksiyon bölgelerine göre giriş açılarını yazınız.
12- IM enjeksiyonda çocuklarda kullanılan kasları yazınız.
13- Yenidoğan bebeğin fiziksel özelliklerinden kaput suksedeneum, lanugo, verniks kazeoza ve hidrosefaliyi tanımlayınız.
14- Yenidoğan bebeğin fizyolojik farklılıklarından solunum sistemine ait 3 örnek veriniz.
15- Yenidoğan bebeğin spontan reflekslerini yazınız.
16- Apgar skoru ne demektir? Hangi parametreleri içerir?
17- Yenidoğanlarda Resüssitasyon başlangıç adımlarını yazınız.
18- Hipoksi, iskemi ve asfiksi terimlerini tanımlayınız.
19- Prematüre bebeklerin özelliklerinden 4 adet yazınız.
20- Prematüre bebeklerde görülebilecek sorunlardan 5 adet yazınız.
21- Postmatür bebeklerde görülebilecek sorunları başlık olarak yazınız.
22- İUGG ve SGA terimlerini tanımlayınız.
23- Diyabetik anne bebeği nedir ve özellikleri nelerdir?
24- Diyabetik anne bebeklerinde hemşirelik bakımı olarak yapılacak girişimlerden 4 tanesini yazınız.
25- Yenidoğan bebeklerde solunum sistemi özelliklerinden 4 adet yazınız.
26- Yenidoğanlarda atelektazide yapılacak 2 adet hemşirelik girişimi yazınız.

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1. Gelişmiş ülkelerin demografik özellikleri nelerdir?
2. Gelişmemiş ülkelerin demografik özellikleri nelerdir?
3. Çocuk sağlığı düzeyini gösteren demografik ölçütler nelerdir? Hepsini başlık olarak yazınız.
4. Türkiye’de çocuk sağlığını etkileyen faktörleri yazınız.
5. Çocuk sağlığının korunması için yapılan uygulamalara 5 örnek veriniz.
6. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörleri yazınız.
7. Çocukluk çağı dönemlerini başlık ve yaş grupları olarak sıralayın.
8. Çocuklarda büyüme değerlendirmesinde kullanılan ölçütler nelerdir?
9. Vücut ağırlığı ölçümünde hemşirenin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
10. Baş çevresi ölçümünde hemşirenin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
11. Çocuklarda gelişmenin değerlendirilmesinde hemşirenin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
12. Nöromotor gelişim aşamaları nelerdir?
13. Yenidoğanlarda görme mesafesi nedir? Görme keskinliği ne zaman olgunlaşır?
14. Çocuklarda idrar ve dışkı kontrolünün kazanım aşamalarını sıralayın.
15. Büyüme ve gelişme bozukluklarının sebepleri nelerdir?
16. Pediatri hemşiresini tanımlayınız.
17. Pediatri hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarından 5 tanesini yazınız.
18. Terapötik oyun nedir?
19. Çocukluk çağı hastalıkları nasıl sınıflandırılır?
20. Çocuğun hastanede yatmaya uyumunu etkileyen faktörler nelerdir?
21. Çocuklarda hastalık kavramının gelişim evrelerini açıklayın.
22. Oyun çocuğunun hastaneye uyumunda hemşirenin rollerinden 4 tanesini yazınız.
23. Çocuk ve ailenin hastane ortamına alışması için yapılması gerekenler nelerdir? (5 madde)
24. Bir hemşirenin çocuk gözlemi yaparken dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir?
25. Aile ve sağlık personelinin hemşiresi ile iletişim içerisinde olmasının çocuk tedavisine etkileri nelerdir?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button