Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1-) Kapiller kan alma komplikasyonları nelerdir?
2-) Kapiller alınmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
3-) Venöz kan alırken kapak rengine göre kan alma sırası nasıl olmalıdır?
4-) Venöz kan işlemi sırasındaki basamaklar nelerdir?
5-) Venöz kan alma komplikasyonları nelerdir?
6-) venöz kan almada dikkat edilecek hususlar nelerdir?
7-) Arterial kan alırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
😎 Kan kültürü alımında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
9-) İdrar örneği alımında nelere dikkat etmeliyiz?
10-) 24 saatlik idrar örneği alınmasında nelere dikkat etmeliyiz?
11-) Çocuklarda idrar örneği alırken nelere dikkat etmeliyiz?
12-) Mukoid balgam özellikleri nelerdir?
13-) Seröz balgam özellikleri nelerdir?
14-) Pürülan balgam özellikleri nelerdir?
15-) Balgam kültürü alırken hangi işlemler uygulanır açıklayınız?
16-) Boğaz kültürü alırken nelere dikkat etmeliyiz?
17-) Gaita örneği alırken nelere dikkat etmeliyiz?
18-) Lomber ponksiyon öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
19-) Lomber ponksiyonda hangi pozisyonlar kullanılır?
20-) Lomber ponksiyonun uygulama basamakları nelerdir?
21-) lomber ponksiyon da hemşirelik bakımı neleri içerir?
22-) Torasentez uygulam amaçları nelerdir?
23-) Torasentez uygulama öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
24-) Torasentez komplikasyonları nelerdir?
25-) Torasentez de hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
26-) parasentez uygulama amaçları nelerdir?
27-) Parasentez uygulama öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
28-) Parasentez komplikasyonları nelerdir?
29-) Parasentez uygulama basamakları nelerdir?
30-) Parasentezde hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
31-) Sıcak apse ne demektir?
32-) Soğuk apse ne demektir?
33-) Ponksiyon uygulaması sonrası hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
34-) Kemik iliği aspirasyon uygulama amaçları nelerdir?
35-) Kemik iliği aspirasyonu hangi bölgelere yapılır?
36-) Kemik iliği aspirasyonu yapılırken hastaya hangi pozisyonlar verilir?
37-) Kemik iliği aspirasyonunun komplikasyonları nelerdir?
38-) Kemik iliği aspirasyonun da hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
39-) Dalak ponksiyonun da komplikasyonlar nelerdir?
40-) Dalak ponksiyonunda hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
41-) Karaciğer ponksiyonunda hastayı hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
42-) Karaciğer ponksiyonun da hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
43-) Bronkoskopi komplikasyonları nelerdir?
44-) Bronkoskopi de hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
45-) Üst gastro intestinal sistem endoskopisi sonrası hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
46-) GİS endoskopisi komplikasyonları nelerdir?
47-) Kolonoskopi sonrası hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?
48-) Kolonoskopi komplikasyonları nelerdir?
49-) ERCP komplikasyonları nelerdir?
50-) ERCP de hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1-) Göğüs tüpleri hastada hangi amaçla kullanılır
2-) Göğüs tüpü takılırken hemşirenin görevleri nelerdir ?
3-) Göğüs tüplerinde kapalı drenaj sistemi hastanın göğüs seviyesinden 80 – 100 cm kadar aşağıda olmalıdır. Nedenlerini yazınız.
4-) Göğüs tüpü drenaj sıvısı kaç saat arayla boşaltılmalıdır?
5-) Göğüs tüpü drenaj sıvısı boşaltırken dikkat edilmesi gereken kuralları yazınız.
6-) Laparoskopinin avantajları nelerdir?
7-) Laparoskopi klinikte hangi alanlarda kullanılır?
😎 Laparoskopinin kullanım amaçları nelerdir?
9-) EMAR çektirmesinde sakınca olan kişiler kimledir?
10-) Bilgisayarlı tomogrofinin kullanım alanlrı nelerdir?
11-) Tomografinin zararlı etkileri nelerdir?
12-) Tomografi incelemelerinde genel ilkeler nelerdir?
13-) PET en çok hangi hastalığın teşhisinde kullanılır?
14-) Mamografi neden çekilmelidir?
15-)Hastaya uygun oral airway seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
16-) Oral Airwayin hastaya takılırken uygulama basamaklarını öncelik sırasına göre sıralayın.
17-) Nazal Airway endikasyonları nelerdir?
18-) Nazal Airway uygulamamasında işlem basamaklarını yazınız.
19-) Entübasyonun amaçları nelerdir)
20-) Entübasyonun endikasyonları nelerdir?
21-) İnfüzyon pompasının görevi nedir?
22-) Anjiyografide kullanılan malzemeler nelerdir?
23-) Anjiyografi işlem öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
24-) Pansuman setinde bulunan gereken malzemeler neler olmalıdır?
25-) Biopsi endikasyonları nelerdir?
26-) Biopsi kontrendikasyonlarınnelerdir?
27-) Exizyon bipsi ne demektir açıklayınız.
28-) İnsizyon biopsi nedemektir? Açıklayınız.
29-) Frozen section nasıl bir biyopsi yöntemidir?
30-) Punch biopsi ne demektir? Açıklayınız.
31-) Ponksiyon biopsi ne demektir? Açıklayınız.
32-) Parasentez biopsiyi açıklayınız.
33-) Setlerin sterilizasyon ve önemini açıklayınız.
34-) Biopsiden yanlış cevap alınmasının nedenleri nelerdir?
35-) Anjiyografi işlemi öncesi ve sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1-) Monitorizasyoun amacı nedir?
2-)EKG cihazı hangi hastalıkların tanı yöntemlerin de kullanılır?
3-)EKG verilerinden hangi sonuçlar elde edilir?
4-)EKG çekiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir?
5-)EKG cihazı kulanırken ve kullandıktan sonra cihazın bakımında nelere dikkat etmeliyiz?
6-)EEG nedir?
7-)EEG’nin kullanım alanları nelerdir?
8-)EEG çekimine gelirken hastanın dikkat etmesi gerekenler nelrdir?
9-)EMG çekiminden hangi sonuçlar elde edilir?
10-)EMG çekimine gelirken hastaya nelere dikkat etmesi gerektiğini söylemeliyiz?
11-) Defibrilatör sadece hangi durum da kullanılır?
12-)İlk defibrilasyon da önererilen şok dozu kaç jouledur? Sonraki şok dozları nasıl devam eder?
13-)Defibrilasyon kaç kez tekrarlana bilir?
14-)defibrilasyon cihazının bakımında nelere dikkat etmeliyiz?
15-)diyaliz hangi hastalın kesin tanısından sonra kullanılır?
16-)hemodiyaliz cihazının görevleri nelerdir?
17-)hemodiyaliz cihazını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
18-)periton diyalizi nasıl uygulanır ?
19-)periton diyalizinin avantajları nelerdir?
20-)Aspiratör çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.
21-)aspirasyonun amacı nedir?
22-)hastada aspirasyonun gerekli olduğunu gösteren bulgular nelerdir?
23-)solunum yollarındaki aspirasyon yapılırken hemşire hangi aşamalara dikkat etmelidir?
24solunum aspirasyonu en fazla kaç saniye sürmelidir?
25-)solunum aspirasyonu yapılırken hastaya hangi pozisyon verilmelidir?
26-)trakeal aspirasyon yapılırken işlem basamakları nasıl olmalıdır?
27-)aspirasyonda dikkat edilmei gereken hususlar nelerdir?
28-)aspirasyon komplikasyonları nelerdir?
29-) Aspiratör cihazının bakımında nelere dikkat etmeliyiz?
30-) Göğüs tüplü hastanın bakımında Hemşire nelere dikkat etmelidir.?
31-) Laparaskopinin avantajları nelerdir ?
32-) Jinekolojide terapötik laparaskpinin kullanım alanları nelerdir?
33-) Bilgisayarlı tomoğrofinin kulllanım alanları nelerdir?
34-) Bilgisayarlı Tomoğrofinin zararlı etkileri nelerdir ?
35-) Ped hangi hastalıkların tanısı için kullanılır ?
36-) Mamografi nedir ?
37-) Oral airway uygulamasında Hemşire nelere dikkat etmelidir ?
38-) Nazal airway endikasyonları nelerdir ?
39-) Entübasyonun amaçları nelerdir ?
40-) Entübasyonun endükasyonları nelerdir ?
41-) Anjüyoğrafi öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?
42-) Biyoksi setiinde bulunması gereken malzemeler nelerdir ?
43-) Biyoksi endükasyonları nelerdir ?
44-) Biyopsi kontrendikasyonları nelerdir ?
45-) Pansuman setinde bulunması gereken malzemeler nelerdir ?
46-) Nazal airway hangi durumlarda ki hastalarda kullanılır?
47-) Eforlu EKG testinin amaçları nelerdir?
48-) Bilgisayarlı tomografinin kullanım alanları nelerdir?
49-) Sintigrafi cihazının kullanım alanları nelerdir?
50-) Entübasyon tüplerinin kaç çeşidi vardır?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button