Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1.Grup eğitimi yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Yazınız.
2.Toplumun sağlık seviyesini gösteren başlıca ölçütler nelerdir?
3.Sağlık eğitimi ve sağlık eğitimcisinin özelliklerinden seçiciliği açıklayınız.
4. Sağlık eğitimi ve sağlık eğitimcisinin özelliklerinden sürekliliği açıklayınız.
5.Anlatım yönteminde dikkat edilmesi gereken noktalrdan 5 tanesini yazınız.
6.Soru-cevap yönteminin kullanım amaçlarını yazınız.
7. Soru-cevap yönteminin olumlu yönlerini yazınız.
8.Beyin fırtınasının olumlu yönleri nelerdir? Yazınız.
9.Rol yapma yönteminin olumlu yönleri nelerdir? Yazınız.
10.Örnek olay yönteminin yararlarından 3 tanesini yazınız.
11.Demonstrasyon yöntemi ne demektir? Açıklayınız.
12.Gösterip yapma yönteminin olumlu yönlerinden 3 tanesini yazınız.
13.Problem çözme yönteminde dikkat edilmesi gereken durumlardan 3 tanesini yazınız.
14.Sağlık eğitimi yöntemlerinden çember yöntemin açıklayınız.
15.Drama tekniğinin yararları nelerdir?(3 tanesini yazınız.)

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1.Örgün eğitimde sağlık eğitimi ilkelerini açıklayınız.
2.Yaygın eğitimde sağlık eğitimi ilkelerini açıklayınız.
3.Sağlık eğitimini etkileyen faktörleri den iç faktörleri açıklayınız.
4.Sağlık eğitimini etkileyen faktörleri den dış faktörleri açıklayınız.
5. Sağlık hizmetleri yöneldiği hedeflere göre kaç gruba ayrılır.
6.Koruyucu sağlık hizmeti ne demektir.
7. Koruyucu sağlık hizmetlerinde sağlık eğitimi nasıl olmalıdır.
8.Hijyen ne demektir,açıklayınız.
9.Bulaşıcı hastalıklarda sağlık eğitimi nasıl olmalıdır?
10.Doğal afetlerde sğ. Eğitimi nasıl olmalıdır?

2 YAZILI HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 2

1 Sağlık hizmetlerinin sınıflandırınız.
2 Kişiye yönelik hizmetler nelerden oluşur?Bu hizmetlerin amacı nedir?
3 Çevreye yönelik hizmetleri neleri kapsar?Bu hizmetlerin amacı nedir?
4 Kişisel hijyen konusunda birey ve topluma verilmesi gereken mesaj konuları neyi içermelidir?
5 Ağız ve diş sağlığının korunması için birey ve topluma verilmesi gereken mesajlar nelerdir?
6 Ana sağlığı korumak,gebelik ve doğuma bağlı ölümleri önlemek için verilmesi gereken mesajlar nelerdir?
7 Aile planlaması amacı nedir?Aile planlaması eğitiminde hedef kitle belirlenirken öncelik tanınması gereken gruplar nelerdir?
8 Aile planlaması ana sağlığına olumlu etkileri nelerdir?
9 Aile planlamasının çocuk sağlığına olumlu etkileri nelerdir?
10 Aile planlamasının toplum sağlığına olumlu etkileri nelerdir?
11 Çocuk sağlığının korunması açısından sağlık eğitiminde birey ve topluma hangi mesajlar verilmelidir?
12 Ergenlik döneminde sağlık eğitimi hedef kitleye hangi mesajlar verilmelidir?
13 Hastalıklardan korunmada sağlık eğitiminde üzerinde durulması gereken konular nelerdir?
14 Bulaşıcı hastalıklar hangi yollarla bulaşır?Enfeksiyon zincirini çiziniz.
15 Bulaşıcı hastalıklar korunmak için birey ve topluma eğitim verilirken hangi konular üzerinde durulmalıdır?
16 Çevre kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesi için birey ve topluma verilmesi gereken mesajlar nelerdir?
17 Doğal afetlerden korunma v afet sonrası sağlıklı yaşamın sürdürülmesi için birey ve topluma verilmesi gereken eğitim nelerdir?
18 Tedavi edici sağlık hizmetleri kaç basamaktan oluşur?Bu basamakları açıklayınız.
19 Hasta eğitiminin etkinliğinin artırılması için nelere dikkat etmeliyiz?
20 Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan hastalıklar nelerdir?
21 Klap damar hastalıklarından korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için neler yapmalıyız?
22 Kadınlar ve erkeklerde yaygın kanser türleri nelerdir?Kanserden korunmak için neler yapmalıyız?
23 Diyabet hastalığından korunmak için neler yapmalıyız?Diyabetik hasta eğitiminde üzerinde durulması gereken konular nelerdir?
24 Rehabilite edici sağlık hizmetleri kaça ayrılır?Açıklayınız.
25 Hizmet içi eğitimin sağladığı yararlar kaça ayrılır?Maddeler halinde yazınız.

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI:

1 Eğitim nedir?
2 Eğitimin amacı nedir?
3 Eğitim sürecinin özellikleri nedir?
4 Eğitimin işlevleri nedir?
5 Eğitimin türleri kaça ayrılır?Açıklayınız.
6 Formal eğitimin özellikleri nelerdir?
7 Formal eğitim nedir?
8 Formal eğitim kaça ayrılır?Açıklayınız.
9 Yaygın eğitimin amacı nedir?Örnek veriniz.
10 Hizmetiçi eğitimin yapılmasının sebebi nedir?
11 Meslek kazandırmak için kullanılan eğitim hangisidir?
12 İşbaşında eğitim nedir?Açıklayınız.
13 Öğrenme nedir?Kaça ayrılır?açıklayınız.
14 Öğrenme türleri kaça ayrılır?Açıklayınız.
15 Klasik koşullanma ile edimsel koşullanma arasındakı farkları yazınız
16 Formal eğitim ile informal eğitim arasındaki farkları karşılaştırınız
17 Bilişsel öğrenme nedir?Türlerini yazınız.
18 Olumlu pekiştireç ile olumsuz pekiştireç karşılaştırınız.
19 Farkında olmadan öğrenmeye örnek veriniz
20 Öğrenen bireyden kaynaklanan faktörler nelerdir?
21 Öğrenme yönteminden kaynaklanan faktörler nelerdir?
22 Model alarak öğrenmeyi açıklayınız.
23 Psikomotor öğrenmeyi açıklayarak örnek veriniz
24 Öğrenme ortamından kaynaklanan faktörler nelerdir?örnek vererek açıklayınız
25 Öğrenilen malzemeden kaynaklanan faktörler nelerdir?
26 Öğretim nedir?Öğretim ilkeleri nelerdir?
27 İletişim nedir?İleşim süreci kaç ana öge altında toplanır?Açıklayınız.
28 Eğitim öğretimde iletişim sürecini örnekle açıklayınız.
29 İletişim kanalına göre eğitim türleri kaça ayrılır?Adlarını yazınız.
30 30 İşitsel eğitimi örnek vererek açıklayınız
31 Eğitimde etkili iletişimi sürdürmek için nelere dikkat edilmelidir?Maddeler halinde yazınız.
32 Eğitimde iletişimi engelleyen bireysel faktörleri yazınız.
33 Öğretimde yöntem ve teknikleri maddeler halinde yazınız.
34 Beyin fırtınası nedir?Açıklayınız
35 Eğitim ve öğretimi karşılaştırınız.
36 Dünya sağlık örgütüne göre sağlıgın tanımını yapınız.
37 Sağlık eğitiminin amaçlarını yazınız.
38 Sağlık eğitiminin önemini açıklayınız
39 Sağlık eğitimi ilkeleri nelerdir?
40 Yetişkin eğitiminde göz önünde tutulması gereken ilkeler nelerdir?
41 Sağlık eğitiminin aşamalarını açıklayınız
42 Örgün eğitimde sağlık eğitimin ilkeleri nelerdir?
43 Sağlık eğitimini etkileyen faktörleri şema olarak gösteriniz.
44 Sağlık eğitiminde iç faktörlere yönelik ilkeleri yazınız
45 Sağlık eğitimcisinin özellikleri nelerdir?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button