Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SAĞLIK ALANI

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1) Atmosferi tanımlayınız.
2) Atmosferin sağladığı faydalar nelerdir? Açıklayınız.
3) Atmosferin katlarını çiziniz.
4) Radyo dalgalarının iletildiği katman hangisidir?
5) Ulraviyole (morötesi) ışınların zararlarını önleyen katman hangisidir?
6) Sıcaklık kavramını açıklayınız?
7) Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?
8) Basınç nedir?
9) Basıncın dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?
10) Yağış nedir?
11) Yağış oluşum şekilleri hangileridir? Şekillerini çiziniz.
12) Konveksiyonel yağış şeklini çiziniz.
13) Orografik yağış şeklini çiziniz.
14) Yükselim yağışları şeklini çiziniz.
15) Dünyadaki büyük iklim tiplerinin adları nelerdir?
16) Bitki örtüsü maki olan iklimin adı nedir?
17) Bitki örtüsü kaktüs olan iklimin adı nedir?
18) Dünyanın soğuk çölleri diye adlandırdığımız yer neresidir
19) En düşük sıcaklıkların görüldüğü iklim hangisidir?
20) En yüksek sıcaklıkların görüldüğü iklim hangisidir?
21) Rüzgar nedir? Tanımlayınız.
22) Rüzgar çeşitleri nelerdir?
23) Alizeler (ticaret rüzgarları) açıklayınız.
24) Batı rüzgarlarını açıklayınız.
25) Kutup rüzgarlarını açıklayınız.
26) Meltem rüzgarlarını açıklayınız.
27) Dağ meltemi (şekil) çiziniz.
28) Vadi meltemi (şekil) çiziniz.
29) Deniz meltemi (şekil) çiziniz.
30) Kara meltemi (şekil) çiziniz.
31) Muson rüzgarlarını açıklayınız.
32) İmbat nedir?
33) Türkiyede esen rüzgarlar hangileridir?

9COĞ32

34) Yerin katmanları nelerdir? Şeklini çiziniz.
35) İç kuvvetler hangileridir?
36) Dağ oluşumunu açıklayınız.
37) Antiklinal senklinal (şekil) çiziniz.
38) Horst graben (şekil) çiziniz.
39) Kıta oluşumunu anlatınız.
40) Trangresyon regresyon (şekil) çiziniz.
41) Volkanizma nedir?
42) Lav, volkan tüfü, krater, kaldera, maar kavramlarını açıklayınız.
43) Volkanik bir dağın şeklini çizelim.
44) Dünyadaki büyük volkanik dağlar hangi ülkelerdedir?
45) Depremi tanımlayınız.
46) Deprem çeşitleri nelerdir? Depremler kaça ayrılır.
47) Tektonik depremleri açıklayınız.
48) Çöküntü depremlerini açıklayınız.
49) Volkanik depremleri açıklayınız.
50) Depremin şiddetini ölçen alete ne denir?
51) Depremin kuvvetini belirleyen ölçeğin adı nedir?
52) Deprem bilimine ne denir.
53) Dünyada görülen en büyük deprem nerede meydana gelmiştir? Büyüklüğü kaç şiddetindedir?
55) Dünya üzerindeki sürekli basınç alanlarını ve sürekli rüzgarları aşağıdaki şekil üzerinde yazarak gösteriniz.

9COĞ55

 

56) Aşağıdaki yağış oluşum şekillerinin adlarını  yazınız.

9COĞ56

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1) Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
A) Kağıt B) Kaya C) Yağmur D) Akarsu E) Ağaç
2) Türkiye hangi koordinatlar içerisinde yer alır?Aşağıdaki boşluklara yazınız.
………………………………………………..Kuzey Paralelleri
…………………………………………………Doğu Meridyenleri
3) 33º Doğu boylamı üzerinde yer alan Ankara’da yerel saat 9.00 iken 29º Doğu boylamında yer alan İstanbul’da yerel saat kaçtır?
A)8.44 B)9.16 C)9.32 D)10.44 E)16.50
4) 30º Doğu boylamında yerel saat 12.10 iken 40º Doğu boylamında yerel saat kaçtır?
A) 15.30 B) 12.50 C)13.10 D) 16.45 E) 14.20
5) A noktasının yükseltisi 600 metre iken B noktasının yükseltisi 200 metredir. İki nokta arasındaki yatay uzaklık 2 km olduğuna göre eğim (%) yüzde kaçtır?
A) % 20 B) % 5 C) % 35 D) % 40 E) % 15

6) Ekinoks tarihlerini yazınız.
7) Solstis tarihlerini yazınız.
8) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin başlangıç tarihi ne zamandır?
9) Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Dünya Güneş’e en yakın olur?
A) 3 Ocak
B) 21 Haziran
C) 4 Temmuz
D) 23 Eylül
E) 2 Mayıs
10) Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Dünya Güneş’e en uzak olur?
A) 4 temmuz
B) 21 Haziran
C) 3 0cak
D) 23 Eylül
E) 2 Mayıs

11) Dünyanın kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin olan kendine has şekline ne ad verilir?
12) Bir izohips haritasında “• “ işareti neyi ifade eder?
13) Dünyanın şeklinin sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
14) Dünya üzerinde kaç tane saat dilimi vardır?
A) 24 B) 12 C) 15 D) 23 E) 10
15) İzohipslerin özelliklerini sıralayınız.
16) Kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan kuşağa ne ad verilir?

A) Ilıman Kuşak B) Sıcak Kuşak C) Kutup Kuşağı D) Orta Kuşak E) Tropikal Kuşak

COĞRAFYA9SB2NO16
Yukarıdaki Dünya haritasında verilen M,P,L kentlerinden;
a) Hangisi daha doğudadır?
b) Hangisinin yerel saati en ileridir?
c) Hangisinin yerel saati en geridir?

17) Aşağıdaki terimleri açıklayınız.
Geoid

Ekinoks

Paralel
18) Eşyükselti eğrileri (izohips) yöntemiyle çizilmiş bir yer şekli haritasında, sıfır metre eğrisinin geçtiği yerlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyı çizgisi B) Doruk noktası C) Etek düzlüğü D) Boyun noktası E) Deniz dibi

19) Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Günlük Hareketinin sonuçlarından değildir?
A) Gece – Gündüzün ardalanması
B) Günlük sıcaklık farklarının oluşması
C) Meltem rüzgarlarının oluşması
D) Gece- gündüz oluşumu
E) Gün içerisinde cisimlerin gölge boylarının değişmesi

20) Ekvatordan kutuplara gidildikçe aşağıdaki olgulardan hangisi değişmez?
A) Çizgisel hız
B) Paraleller arası uzaklık
C) Sıcaklık
D) Bitki çeşitleri
E) Deniz suyunun tuzluluğu

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi yazınız.
21) Ekvatordan kutuplara gidildikçe grup ve şafak süreleri uzar.
22) Türkiye’de aynı anda birden fazla ortak saat kullanılr.
23) 21 Haziranda Sinop’ta gündüz süresi Hatay’dan uzundur.
24) Silindirik Projeksiyonla hazırlanmış haritalarda Ekvatordan kutuplara bozulmalar artar.
25) İzohipslerin sıklaştığı yerlerde eğim azalır.

26) 21 haziranda KYK’de yaz başlarken, GYK’de kış başlar. Bu durumun nedenini açıklayınız.
27) Şekil çizerek Dünyadaki basınç kuşaklarını gösteriniz ve oluşumuna neden olan faktörleri yazınız.
28) Ölçek küçüldükçe ……………………………….azalır.
29) Ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı ……………..dakikadır.
30) Marmara Bölgesi’nin fiziki haritasında yeşil rengin fazla olmasının nedeni …………………………………………………dır.
31) Orta Kuşakta yer alan bölgelerin haritası hazırlanırken …………………………….projeksiyon kullanılırsa hata oranı daha az olur.
32)  COĞRAFYA9SB2NO32

Yukarıdaki haritada belirlenen merkezlerden hangileri arasındaki yerel saat farkı 20 dakikadır?
A) İstanbul – Sinop
B) Sinop – Ağrı
C) Ağrı – Ankara
D) Ankara – Ordu
E) Sinop – Ordu

33. Bir çizimin harita sayılabilmesi için;
I. Ayrıntılı olması
II. Geniş alanları göstermesi
III. Kuşbakışı çizilmesi
IV. Ölçeğinin olması
gibi özelliklerinden hangileri kesinlikle gereklidir?
A) I-II
B) II-IV
C) III-IV
D) II-III
E) I-III

34) Aşağıda verilen tarihlerden hangileri arasında Kuzey Yarımkürede gündüzler sürekli kısalmaktadır?
A) 23 Eylül – 21 Mart
B) 21 Aralık – 21 Haziran
C) 21 Mart – 21 Aralık
D) 21 Haziran – 21 Aralık
E) 21 Haziran – 21 Mart

35) Aşağıdakilerden hangisi Yer’in şeklinin sonuçlarından birisi değildir?
A) Güneş ışınlarının yere değme açısının kutuplara gidildikçe küçülmesi
B) Kutup yıldızının görünüm açısının kutuplara gidildikçe büyümesi
C) Yükseldikçe (bilgi yelpazesi.net) görülen alanın büyümesi
D) Farklı yarımkürelerde farklı mevsimler yaşanması
E) Yerçekiminin kutuplara gidildikçe artması

36) 30º Doğu Meridyeninde yerel saat 14:00 iken 45º Doğu Meridyeninde yerel saat kaçtır?
37) Dünya üzerinde kaç saat dilimi bulunur?
38) 27 Doğu boylamı üzerindeki Edremit’te yerel saat 11.04 iken 37 Doğu boylamı üzerindeki Sivas’da yerel saat kaçtır?
39) 44 Doğu boylamında yerel saat 12.10 iken 50 Doğu boylamında yerel saat kaçtır?
40) 42° D boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29° D boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.
1. Coğrafyanın dallarından biyocoğrafya…………………………..küresini inceler.
2. Coğrafya dallarından litosfer ……………………………küresini inceler.
3. Coğrafya dallarından hidrosfer…………………………..küresini inceler.
4. Kuzey Yarım Küre’de ………. Paralel vardır.
5. Patamoloji……………………………bilimidir.
6. Klimatoloji……………………..bilimidir.
7. Jeomorfoloji …………………………bilimidir.
8. Ölçeksiz kabataslak çizilmiş haritalara ………………………….denilir.
9. Her iki meridyen arasındaki zaman farkı ……. Dakikadır
10. …………………………. ………………………… …………………….. ve ……………………………… doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirir.
11. Yer altı zenginlikleri,dört temel ortamdan biri olan …………………………. de yer alır .
12. İnsanınkaralar üzerindeki yaşayış ve dağılışını en önemli unsurlardan biri de …………….. dir.
13. Yeryüzü şekilllerini inceleyen doğal sistemler alt bilim dalı ………………..dir.
14. Klimatoloji………………….bilimi demektir.
15. Jeoloji ve jeofizik bilimleri coğrafyanın bölümlerinden biri olan ………………………… yardımcı olur.
16.Doğru yanlış olarak parantez içini doldurunuz.
• Ardışık ili meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. ( )
• Büyük kara parçalarını göstermek için küçük ölçekli haritalar kullanılır. ( )
• Ölçek değiştilçe haritalardaki ayrıntıyı göstermeme gücü de değişir. ( )
• Öğle vakti Dünya’nın her yerinde aynı anda yaşanır. ( )
• Bütün meridyenlerin uzunluğu birbirne eşittir. ( )
17.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
A)Kayaçlar B)Çam Ağacı C)Konut D)yağmur E)Akarsu

18.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?
A)Çam
B)Çimento
C)Kum
D)Eldiven
E)Kağıt
19.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?
A.Rüzgar B.Kum C.Yağmur D. Kayaçlar E.Yollar
20.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?
A.Bilgisayar B.Telefon C.Akarsu D.Kapı E.Ayakkabı
21.Coğrafya nedir? Kısaca açıklayınız.
22.Coğrafyanın bölümlerinden biri olan …………………………………. su küreyi inceler.
23.Coğrafyanın bölümlerinden biri olan …………………………………. yer şekillerini inceler.

24.Aşağıdakilerden hangisi iklim bilimidir?
A.Jeomorfoloji B.Klimatoloji C.Hidrografya D.Biyocoğrafya E.Astronomi
25.Botanik ve zoolojiden faydalanan coğrafyanın bölümü hangisidir?
26.Harita nedir?
27.Haritalar kullanılma amaçlarına göre kaça ayrılır açıklayınız.
28.Haritada olması gereken unsurlar hangileridir?
29.Harita çizimlerinde kullanılan projeksiyon tiplerinin adlarını yazınız.
30.A-B kentleri arasındaki uzunluk 1:300.000 ölçekli bir haritada 5 cm olarak gösterildiğine göre bu iki kent arası gerçek mesafe kaç km’dir?
31.A-B kentleri arasındaki uzunluk 1:400.000 ölçekli bir haritada 4 cm olarak gösterildiğine göre bu iki kent arası gerçek mesafe kaç km’dir?
32.1:300.000 ölçekli bir haritada alanı 12 cm² olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km²dir.
33.İki paralel arası ………..km’dir.
34.İki meridyen arası zaman farkı ………….. dakikadır.
35. Aşağıda verilen genel coğrafyaya ait bölümleri açıklayınız:
a) Jeomorfoloji:…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
b) Klimatoloji:…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

37. Su Küre’yi coğrafya’nın alt dallarından ……………………. bilimi inceler.
38. Ekvator’a paralel geçtiği varsayılan hayali çizgilere ………………………. denir.
39. Yeryüzü şekillerini …………………… haritalar gösterir.
40. Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktaların ………………………………… aynıdır.
41.Başlangıç paraleli……………………… geçmektedir.
42.iklim olaylarının ve bu iklim olaylarının insanlar ve diğer canlılar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalına………………………………..denir.
43.Haritanın ölçeği küçüldükçe ………………….. azalır.

44. AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARINA D, YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ YAZINIZ.

• Ayrıntıyı gösterme gücü küçük ölçekli haritalarda fazladır.
• Haritalardaki hata payını tamamen ortadan kaldırmak olanaklıdır.
• Meridyenlerin tamamı ekvatoru dik keser.
• Doğu-batı doğrultusunda geniş yer kaplayan ülkelerde yalnızca bir tek ortak saat kullanılır.
• 180 tane doğu, 180 tane batı yarımkürede olmak üzere 360 meridyen yayı vardır.
• Haritada küçültme oranına projeksiyon denir.
• İki meridyen arası uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe artar.
• Türkiye başlangıç paraleli ekvatorun güneyinde yer alır.
• En büyük paralel dairesi ekvatordur.
45.Paralellerin tanımını yaparak özelliklerini maddeleyiniz
46.En fazla kullanılan harita çizim yöntemi ……………………………………….. yöntemidir.
47.Ekvator’a paralel geçtiği varsayılan hayali çizgilere ………………………. denir.
48. Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktaların ………………………………… aynıdır.
49. Aşağıda yazılan coğrafya yardımcı bilim dallarını kısaca açıklayınız.
a) Klimatoloji:
b) Zooloji:
c) Botanik:
50.1/500.000 ölçekli bir haritada A ve B kentleri arasındaki uzaklık 7 cm olduğuna göre gerçek uzaklık kaç km’dir?

DMCA.com Protection Status
Call Now Button