Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI. HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

1.Kelime Grupları nelerdir?
2. Deyim nedir?
3. Atasözü nedir?
4. İkileme nedir?
5. Bir Anlamlı Bir Anlamsız Sözcükle Oluşturulan İkileme nedir?
6. Yansıma Sözcüklerin Oluşturduğu İkileme nedir?
7.Zıt Anlamlı Sözcüklerin Oluşturduğu İkilme nedir?
8. Aynı Sözcüğün Tekrarıyla Oluşan İkileme nedir?
9. Yakın Anlamlı Sözcüklerin Oluşturduğu İkileme nedir?
10. Bağlama Grubu nedir?
11. Edat Grubu nedir?
12. Unvan Grubu nedir?
13. Sayı Grubu nedir?
14. Sıfat Tamlaması nedir?
15. Belirtili İsim Tamlaması nedir?
16. Belirtisiz İsim Tamlaması nedir?
17. Zincirleme İsim Tamlaması nedir?
18. Takısız İsim Tamlaması nedir?
19. Fiilimsiler nelerdir?
20. İsim-Fiil nedir?
21. Sıfat-Fiil nedir?
22. Zarf-Fiil nedir?
23. Kelimede Anlam nedir?
24. İlk Anlam nedir?
25. Yan Anlam nedir?
26. Terim Anlam nedir?
27. Somut Anlam nedir?
28. Soyut Anlam nedir?
29. Eş Anlamlı Kelimeler nelerdir?
30. Zıt Anlamlı Kelimeler nelerdir?
31. Eş Sesli Kelimeler nelerdir?
32. Kelimelerde Anlam Değişmeleri nelerdir?
33. Anlam Genişlemesi nedir?
34. Anlam Daralması nedir?
35. Anlam İyileşmesi nedir?
36. Anlam Kötüleşmesi nedir?
37. Anlam Kayması nedir?
38. Anlam Aktarması nedir?
39. Deyim Aktarması nedir?
40. Ad Aktarması nedir?

2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

1-İletişimin çeşitlerini
2-Sosyal gösterge :
3-Doğal gösterge
4-Şiirlerde kullanılan işleve
5-Şive,
6-ağız
7- lehçe
8-Akraba Diller arasındaki ilişki
9-Dillerin Bağlı olduğu dil ailesi
10-Yapı bakımından diller
11-Ünlü düşmesi
12-Ünsüz düşmesi
13-Ünlü türemesi
14-Ünlü daralması
15-Ünsüz türemesi
16-Büyük ünlü uyumu
17- Küçük ünlü uyumu
18-Cümlede anlam
19-Sözcükte anlam
20- Sözcükte Mecazlı kullanım
21-Sözcükleri gerçek anlamda kullanma
22.)alıcı
23.) kanal
24.) dönüt
25.) bağlam
26.) ileti
27.)sondan eklemeli diller
28.) baştan eklemeli diller
29.) eklemesiz diller
30.) dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi
31.) dilin kanalı kontrol işlevi
32.) dilin göndergesel işlevi
33.) dilin şiirsellik işlevi
34.)dilin heyecana bağlı işlevi
35.) dilin dil ötesi işlevi
36.)konuşma dili
37.)yazı dili
38.) Dil ve kültür ilişkisi
39.)Yan anlam
40.) soyut anlam
41.) somut anlam
42.)mecaz anlam
43.) ulama
44.) Türkçenin tarihi gelişimi

 

Özel Başer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Dil ve Anlatım Dersinde 1. yazılı soruları aşağıdaki başlıklar altından çıkacaktır.

1-İletişim

2-Dil ve işlevleri

3-Dil ve kültür ilişkisi
4-Dillerin sınıflandırılması
5-Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
6-Dil aileleri
7-Yapı bakımından dünya dilleri
8-Aile bakımından dünya dilleri
9-Türkçenin tarihi gelişimi
10-İletişimde Dönüt
11-İletişimde gösterge
12-İletişimde bağlam
13- İletişimde kanal
14-İletişimde Kaynak
15-İletişimde alıcı
16-Dilin önemi ve özellikleri
17-Konuşma dili
18- Yazı dili
19-Dil ötesi işlev
20-Şive-ağız-lehçe

DMCA.com Protection Status
Call Now Button