Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

 

1. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

1. Simya nedir? Tanımlayınız.
2. Simya neden bilim değildir? Açıklayınız.
3. Kimya nedir? Tanımlayınız.
4. Kimyanın bir bilim dalı olmasını sağlayan bilim adamı kimdir?
5. ‘Kütle yoktan var edilemez, var olan ise yok edilemez.’ Sözleriyle kütlenin korunumu kanununu ortaya koyan bilim adamı kimdir?
6. Kimya disiplinlerinden 5 tanesini yazınız.
7. Kimya disiplinlerinden 2 tanesinin adını ve çalışma alanlarını yazınız.
8. Kimyasal madde nedir? Tanımlayınız.
9. Kimyasal tepkime nedir? Tanımlayınız.
10. İlk bilimsel atom teorisini ortaya koyan bilim adamı kimdir?
11. Element nedir? Tanımlayınız.
12. Atom nedir? Tanımlayınız.
13. Elementler yapılarına göre kaça ayrılır? Adlarını yazınız.
14. Molekül nedir? Tanımlayınız.
15. Aşağıdaki elementlerin yapılarını yanlarındaki boşluklara yazınız.
Au : ……………………………… O3 : ………………………………
N2 : ……………………………… S8 : ………………………………
Ag : ……………………………… Cl2 : ………………………………
H2 : ……………………………… Cu : ………………………………
16. Aşağıdaki elementlerin sembollerini karşısındaki boşluklara yazınız.
Helyum : ………….. Demir: ………….. Mangan : …………..
Bor : ………….. Kalay : ………….. Nikel : …………..
Kurşun : ………….. Hidrojen : ………….. Alüminyum : …………..
Bakır : ………….. Kobalt : ………….. Kalsiyum : …………..
Oksijen : ………….. Altın : ………….. Karbon : …………..
17. Bileşik nedir? Tanımlayınız.
18. Elementlerin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
19. Bileşiklerin özelliklerinden 3 tanesini yazınız.

21. Aşağıda verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
a) Dört fosfor atomu ve on oksijen atomu içeren bileşiğin formülü
b) İki azot atomu ve beş oksijen atomu içeren bileşiğin formülü
c) İki tane karbon atomu, altı tane hidrojen atomu ve bir oksijen atomu içeren bileşiğin formülü
d) Bir tane karbon atomu ve dört tane brom atomu içeren bileşiğin formülü
22. Aşağıdaki bileşikleri adlandırınız.
NaCl : ……………………………. CO : …………………………….
KF : ……………………………. SO2 : …………………………….
MgO : ……………………………. NO2 : …………………………….
AgCl : ……………………………. N2O5 : …………………………….
CaO : ……………………………. CıO2 : …………………………….
23. Aşağıdaki bileşiklerin kimyasal formüllerini yazınız.
* Hidrojen klorür : ………………..
* Diazot monoksit : ………………..
* Karbon dioksit : ………………..
* Kükürt dioksit : ………………..
* Kalsiyum oksit : ………………..
* Azot monoksit : ………………..
* Klor dioksit : ………………..
24. Aşağıdaki bileşiklerin kullanım alanlarını yazınız.
HCl ( Hidrojen klorür) :
HNO3 (Nitrik asit) :
NH3 ( Amonyak) :
CO2 ( Karbon dioksit) :
H2SO4 ( Sülfirik asit) :
25. Aşağıda ticari adları verilen bileşiklerin kimyasal formülünü yazınız.
Tuz ruhu : ………………..
Amonyak : ………………..
Kezzap : ………………..
Yemek tuzu : ………………..
26. Aşağıda verilen kavramların tanımını yazınız.
* Kişisel güvenlik :
* Laboratuvar güvenliği :
* Çevre güvenliği :
27. Aşağıda verilen ifadeyi okuyunuz. Doğru ise ‘D’ harfini, yanlış ise ‘Y’ harfini işaretleyiniz.
a) Kimya biliminin çalışma alanı filojiston ve yanma olayıdır. (D) (Y)
b) Simya maddelerin dönüşümünü inceleyen bir bilim dalıdır. (D) (Y)
c) Simya döneminde tüm simyacılar maddeler için sembolleri kullanmıştır. (D) (Y)
d) Element sembollerinin element adındaki harflerden türetilmesini öneren
bilim adamı Berzelius ‘ tur. (D) (Y)
e) Elementler aynı cins atom içerir. (D) (Y)
f) Bileşikler kimyasal işlemlerle elementlerine ayırılabilir. (D) (Y)
g) Bileşikler sembollerle gösterilir. (D) (Y)
h) CO bir bileşik, Co ise bir elementtir. (D) (Y)
j) Aristo ‘ ya göre tüm maddeler atomlardan oluşmuştur. (D) (Y)page0001

page0002

page0003

page0004

page0005

page0006

DMCA.com Protection Status
Call Now Button