Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

 

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI AŞAĞIDADIR

1) Aşağıdaki ifadelerin hangileri bir küme belirtir?

I. Kötü Aşçılar
II. Kolay sorular
III. Yeşil gözlü insanlar
IV. Gözlüklü öğrenciler
V. Başer okulundaki matematik kitapları
2) MEVSİMLİK kelimesinin harflerinden oluşan kümeninn elemanlarını hem liste yöntemiyle hem venn şeması yöntemiyle gösteriniz.
3) A = {x: -4 ≤ x < 3, x N} kümesinin eleman sayısı kaçtır?
4) Boşluk bırakılan yerleri doldurunuz:

(a) Sayılabilir çoklukta elemanı olan kümeye ____________ denir.
(b) Sayılamayacak kadar çok elemanı olan kümeye ____________ denir.
(c) Hiçbir elemanı olmayan kümeye _____________ denir.
(d) Bir B kümesinin eleman sayısı “n” ise, alt küme sayısı _________ ile hesaplanır. Özalt küme sayısı __________ ile hesaplanır.

5) Aşağıda verilmiş olan kümelerin yanına sonlu mu sonsuz mu olduklarını yazınız:
(a) A = {x: x < 3, x N} __________
(b) B = {x: x > 5, x N} __________
(c) C = {x: x < 3, x Z} __________
(d) D = {x: 2 ≤ x ≤ 100, x Z} __________
(e) E = {x: x2 < 10, x N} __________

6) Alt küme sayısı 64 olan bir kümenin eleman sayısını bulunuz.

7) A = {x: 2 ≤ x ≤ 5, x N} kümesinin özalt küme sayısını bulunuz.

8) A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {1, 4, 6, 7}, C = {5, 6, 7, 8, 9}kümeleri için

(a) (b) (c) (d)
bulunuz.

9) Bir sınıfta voleybol oynayanların sayısı 18, futbol oynayanların sayısı 21 ve her iki oyunu oynayanların sayısı 7 ise sınıf kaç kişiliktir?

10) Fransızca ve İnglizce bilenlerin bulunduğu 30 kişilik bir sınıfta Fransızca bilenlerin sayısı 12, İnglizce bilenlerin sayısı 25 ise bu sınıfta hem İnglizce hem Fransızca bilen kaç kişi vardır?

11) (x + 3, y – 2) = (5, 17) ise x + y değerini bulunuz.

12) (2x – 1, x + y) = (3, 7) ise x• y değerini bulunuz.

13) A = {2, 4} ve B = {3, 4, 5} için

(a) AxB
(b) BxA
(c) s(AxB)
(d) s(BxA)

bulunuz.
14) A= {x: 1 < x ≤ 3, x Z} ve B = {x: 3 < x < 6, x Z} kümeleri verilmiş. AxB’ yi bulunuz.

15) Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını “✓” ve yanlış olanlarını “X” işaretiyle belirtiniz.

(a) ☐ iki veya daha fazla kümenin bütün elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir.
(b) ☐ iki veya daha fazla kümenin sadece ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir.
(c) ☐ B kümesinde olup da A kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu küme A – B ile gösterilir.

16) A ve B kümeleri için s(A) = 4 ve s(AxB) = 24 olduğuna göre s(B) kaçtır?

17) x + 2 = 7 ve y – 3 = 6 olduğuna göre x + 3y ifadesinin değeri kaçtır?
18) Aşağıda verilmiş denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz:
(a) 6x – 8 = 10
(b) –x + 2 = 9
(c) 5x + 2 = 12

19) 2(2 – x) + 4 = 2(x – 6) denkleminin
(a) Z’ deki çözüm kümesi nedir?

20) 2x – 4 = olduğuna göre x kaçtır?

21)
(a) 3 < x ≤ 7 aralığını sayı doğrusunda gösterin.
(b) [2,5) aralığını sayı doğrusunda gösterin.

22) Aşağıdaki eşitsizliklerin N, Z ve R’ deki çözüm kümelerini bulunuz.
(a) 5 – 4x ≤ -10x + 29
(b) -3x + 4 < 5x + 9

23) 7x + 4 ≤ 5x + 10 eşitsizliğini sağlayan x’ in doğal sayı değerlerini bulunuz.

24) Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini R’ de bulunuz:
(a) 3x – 1 ≤ 2x + 3 < 4x + 1
(b) -2 < ≤ 3

25)
(a) x < 6 ise | x – 4 | ifadesinin eşitini bulunuz.

(b) x > 3 ise | x – 3 | ifadesinin eşitini bulunuz.

(c) 4 < x < 8 ise | x – 8 | + | 4 – x | ifadesinin eşitini bulunuz.
26)
(a) | x – 5 | = 10 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

(b) 4• | x – 1 | + 3 = 19 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

(c) 3• | x + 2 | + 5 = 2 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.
 İYİ ÇALIŞMALAR 

 


page0001

page0002

page0003

page0004

page0005

page0006

page0007

page0008

DMCA.com Protection Status
Call Now Button