Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

BAĞCILAR ÖZEL BAŞER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2. DÖNEM 1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI
1)AMATEM nedir?
2)Aile nedir? Yapısına göre aile tipleri nelerdir açıklayınız.
3)Koruyucu aile hizmeti nedir?
4)Koruyucu aile olabilmenin şartları nelerdir?
5)Ülkemizde evlat edinme nasıl yapılır?
6)Aile planlaması nedir?
7)Aile planlamasının amaçları nelerdir?
8)Gebelik nedir?Belirtileri nelerdir?
9)Kan uyuşmazlığını açıklayınız.
10)Lohusalık ve emziklilik dönemini açıklayınız.
11)Lohusa humması nedir?
12)Anne sütünün önemini açıklayınız.
13)Anne sütü neden besleyicidir?
14)Aşı nedir?Ülkemizde hangi hastalıklara karşı aşı yaptırılmaktadır?
15)Kanser nedir?Kansere karşı korunma yolları nelerdir?

1. DÖNEM 2. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

A.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doğru kelimeler ile tamamlayınız.
1. Ailelerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarına ………….…………………..denir.
2. Aynı evde yaşayan, aynı geliri paylaşan insanların oluşturduğu topluluğa …..…….…… denir.
4. Bedensel,ruhsal ve sosyal yönden iyi halde bulunmaya…………….………….denir.
5. Sigara içmeyen bir kişinin içilen ortamda bulunduğunda dumanı solumasına …………………………………denir.
6. Meslek durumu ruh sağlığını etkileyen …………………………faktörlerdendir.

B.Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına doğru (D),Yanlış olanlara yanlış(Y)yazınız.

(…..)Erkekler ergenlik çağına kızlardan önce girer.
(…..)Ailenin ev içindeki işlerinin anneye, ev dışındaki işlerinin babaya yüklenmesi, anne-babada bunalım, çocuklarda sorumsuzluk yaratabilir.
(…..) Sigara içilmesi koku ve tat alma duygularını güçlendirir.
(…..)10 yaşında bulunan bir insan ergenlik dönemi içerisindedir.
(…..) Aile planlaması ile anne ve çocuk ölümleri azalır.

C.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi birkaç insanın aynı ailenin bireyleri olduğunu gösteren özelliklerden olamaz?
a)aralarında kan bağı olan
b)aralarında iş bölümü olan
c)aynı geliri paylaşan
d)aynı kan grubuna sahip olan
e)aynı evde yaşayan

2.Aşağıdaki özelliklerden hangisinin, gençlerde madde bağımlılığına neden olma olasılığı vardır?
a)Kendisine ve yaptıklarına güvenli olması
b)Sorumluluktan kaçmaması
c)Günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları yenme gücü olmaması
d)Başarısızlıkları karşısında direnme gücü olmaması
e)Elindeki olanaklarla yetinmesini bilmesi

3- I.hücre sayısının artması
II.hücre hacminin artması
III.doku çeşidinin çoğalması

İnsanın büyümesinde ,yukarıda sıralanan olaylardan hangisi ya da hangileri etkilidir?
a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d)I ve II e)II ve III

4- 32 yaşında bulunan bir insan hangi büyüme ve gelişme dönemi içerisindedir?
a)Yaşlılık dönemi
b)ergenlik dönemi
c)Okul çağı dönemi
d)Özerklik dönemi
e)Yetişkinlik dönemi
5.Aşağıdaki özelliklerden hangisi, ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen bir özelliktir?
a)Hırslarını ve duygularının sınırlayabilmesi
b) Geleceğe yönelik hedeflerinin olmaması
c)Yeni durumlar karşısında uygun kararlar verebilmesi
d)Doğruyu yanlıştan ayırabilmesi
e) Çalışmadan haz duyabilmesi
klasik sorular
1.)Sağlık,hastalık,bedensel iyilik hali,ruhsal iyilik hali,sosyal iyilik hali,sağlık ölçütü nedir?
2.) Sağlık ölçütü nedir tanımlayınız,sağlık ölçütleri nelerdir,isimlerini yazınız?
3.)Sağlığa etki eden bünyesel etkenler nelerdir,isimlerini yazıp örnek veriniz?
4.)Sağlığa etki eden çevresel etkenler nelerdir,isimlerini yazınız?
5.)Sağlığa etki eden çevresel faktörlerden hepsine birer örnek veriniz?
6.)Sağlık hizmeti nedir,tanımlayınız.?
7.)Sağlık hizmetleri kaç gruba ayrılır,şema çizerek açıklayınız?
8.)Koruyucu sağlık hizmetlerine örnek veriniz?
9.)Tedavi hizmetleri nelerdir,kaça ayrılır,örnek vererek açıklayınız?
10.)Rehabilitasyon hizmetleri nedir tanımlayınız,örnek veriniz?
12.)El ve tırnak temizliğinde nelere dikkat edilmelidir,5 madde yazınız?
13.) Yüz,boyun,koltuk altı temizliğinde nelere dikkat edilmelidir,5 madde yazınız?
14.) Saç temizliğinde nelere dikkat edilmelidir,5 madde yazınız?
15.) Ayak temizliğinde nelere dikkat edilmelidir,5 madde yazınız?
16.)Tuvalet alışkanlığı ve temizliğinde nelere dikkat edilmelidir,5 madde yazınız?
17.)Banyo yaparken ve giyecek temizliğinde nelere dikkat edilmelidir,5 madde yazınız?
18)Diş çürümesi ve diş ağrısı nasıl oluşur?
19.) Diş çürümesinin sebepleri nelerdir?
20.)Diş sağlığının korunması için nelere dikkat edilmelidir,5 madde yazınız?
21.)Diş plağı (bakteri plağı) ve diş taşı nasıl oluşur?
22.)Diş çürükleri hangi hastalıklara yol açar , 10 tanesini yazınız?
23.)Dişlerde ne gibi şekil bozuklukları görülebilir, 5 madde yazınız?
24.)Dişlerinizi nasıl fırçalarsınız,fırçalarken nelere dikkat edersiniz,fırçalama tekniklerini maddeler halinde yazınız?
25.)Spor yapmanın yararları nelerdir,maddeler halinde yazınız?
26.)Ayakkabı kullanımında nelere dikkat edilmelidir?5 madde halinde yazınız?
27.)Sağlıklı bir şekilde kitap nasıl okunmalıdır?
28.)Kimi zaman yüksek bir müziğin sesine yada oda kokusuna zamanla alışırız.Bunun sebebi nedir?
29.)Giyecek temizliğinde nelere dikkat edilmelidir?
30.)Sağlığı etkileyen fiziksel etkenler nelerdir,maddeler halinde 5 tane örnek veriniz
31.)Hastalıklardan korunmak için neler yapılmalıdır?
32.)Sağlık ölçütlerinin kullanılmasındaki amaç nedir?
Boşluk-Doldurma soruları.
Boş kısımlara koyu renkle verilen uygun kelimeleri yazınız.
WHO,Kırk santim, , Rehabilitasyon hizmetleri Üçüncü basamak, Vektör, Sağlık ölçütleri, Aşı, Uygun giyinme, Dairesel,Yarım ay
1.İkime, ortam şartlarına ve sağlık kurallarına göre giyinmeye…uygun giyinme…………………… denir.
2.Hastalık ve ya kaza sonucu iş yapabilme gücünü kaybetmiş kişilerin yeniden iş yapabilme gücüne kazandırmak için yapılan hizmetlere………………sağlık ölçütleri………………….denir.
3. Dünya sağlık örgütünün kısaltması………who……………………olarak yazılır.
4. Mikropların hastalık yapıcı etkilerini azaltarak vücuda verilmesine……aşı………………… denir.
5.Göz sağlığının korunması için okuma en az …………kırk santim…………uzaktan yapılmalıdır.
6.Diş fırçalamada genel kural, fırçanın diş etinden dişe doğru ……dairesel………………… hareket etmesidir.
7.El tırnakları belirli aralıklarda……………yarım ay…. ………………………şeklinde kesilmelidir.
8.Üniversite ve araştırma hastaneleri daha ayrıntılı hastalık tedavi ve araştırma merkezleri olup…3. basamak… tedavi hizmetlerini kapsar.
9.Hastalık yapan mikroorganizmaları insanlara taşıyan sivrisinek, bit, pire,kene hamam böceği, çeçe sineği, fare vb. hayvanlara ……vektor……………. denir.
10. Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi, çözümlerin planlanması ve verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için gerekli sayısal değerlere…………………rehabilitasyon merkezi……………….. denir
1-Sağlık ölçütleri nelerdir?
2-Sağlık ölçütleri rakamlarının büyük olması ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında nasıl bir ilişki vardır?
3-Tedavi hizmetleri nelerdir ?
4-Bakteri plakları ve diş taşları nasıl meydana gelir? Açıklayınız.
6-Oyun döneminin en önemli olayı nedir ? Bu dönem sağlıklı bir şekilde atlatılamazsa,ileriki yaşlarda ne gibi problemler ortaya çıkar?
7-Gelişme nedir ? Büyüme ve gelişme dönemini etkileyen etmenler nelerdir?
8-Oyun döneminin genel özelliklerini yazınız.
9-İkinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerini açıklayınız.
10-Sağlıklı hayatın korunmasında uyulması gereken temel ilkeler nelerdir ?
11-Ergenlik döneminde kız çocuklarında görülen birincil değişikliklerin neler olduğunu yazınız.
12-Ergenlik döneminin temel özellikleri nelerdir ?
TEST SORULARI
1) Aşağıdakilerden hangisi ergenlikte olumlu tutum geliştirme açısından olumsuz bir davranıştır?
A) Hobi edinme
B) Spor yapma
C) Arkadaş edinme
D) Müzik dinleme
E) Sorunları paylaşmama

2) Aşağıdakilerden hangisi büyüme gelişme dönemlerinden değildir?
A) Bebeklik
B) Çocukluk
C) Okul çağı
D) Ergenlik
E) Orta yaş

3) Vücuttaki kütle ve hacim artışa ne ad verilir?
A) Büyüme
B) Gelişme
C) Olgunlaşma
D) Öğrenme
E) Davranış

4) Keyif verici bazı maddelerin zarar vermesine karşın sürekli kullanılma isteği duyulmasına ne denir?
A) Tolerans
B) Yoksunluk
C) Pasif içici
D) Bağımlılık
E) Refleks

5)Hayatın 12-21 yaşları arasındaki zaman dilimini kapsayan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okul çağı
B) Oyun dönemi
C) Ergenlik
D) Yetişkinlik
E) Yaşlılık

6) Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmeye etki eden faktörlerden değildir?
A) Genetik
B) Yaş
C) Hormonal
D) Beslenme
E) Fiziki çevre

7) Kendileri sigara içmeyen fakat sigara içilen ortamda bulunan kişilere aşağıdakilerden hangisi denir?
A) Bağımlı içici
B) Aktif içici
C) Pasif içici
D) Keyfi içici
E) Sempatik içici

8) Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığına etki eden kişisel faktörlerden değildir?
A) Deprem
B) Yaş
C) Cinsiyet
D) Meslek
E) Medeni durum
9) Uyuşturucu madde bağımlılığının hangi döneminde ruhsal ve fiziksel çöküşle birlikte suç işleme eğilimi de yükselir?
A) Düşkünlük
B) Alışma
C) Deneme
D) Doyma
E) Yoksunluk

10) Aşağıdakilerden hangisi sigara alkol ve madde bağımlılığının sebeplerinden biri değildir?
A) Aile ilgisizliği
B) Kötü çevre
C) Okul
D) Merak
E) Özenti

11) Uyuşturucu madde bağımlısı kişi madde almayı bırakırsa aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Sıkıntı
B) Sakinlik
C) Saldırganlık
D) Terleme
E) Titreme
12) Alkol kullanımının insanda yarattığı etkiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Suç işleme eğilimini artırır.
B) Kaza yapma olasılığını artırır
C) Akıl hastalıklarına yol açar.
D) Aile yaşamını bozar.
E) Toplumsal ilişkileri artırır.

13) Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki erkeklerde görülmesi beklenmeyen bir özelliktir?
A) Kasların çok gelişmesi
B) Omuzların gelişmesi
C) Sesin incelmesi
D) Derinin kalınlaşması
E) Davranışların sertleşmesi

14) Sigara alışkanlığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmanın öncelikli yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanılan maddeyi giderek azaltmak
B) Bağımlılıktan kurtulmaya karar vermek
C) Bağımlılık yapan maddeyi değiştirmek
D) Spor yapmak
E) Maddenin dozunu artırarak tiksinti oluşturmak

15) Zararlı maddelere bağımlı hale gelmemek için aşağıdakilerden hangisi kişinin alması gereken önlemlerden değildir?
A) Zararlı maddelere nasıl ulaşılabileceğini öğrenmek
B) Bağımlı kişilerle madde kullanımı esnasında birlikte bulunmamak
C) Zararlı maddelerin zararları hakkında bilgi edinmek
D) Ruh sağlığını korumak
E) Bağımlı kişilerin hangi zararlara maruz kaldıklarını araştırmak

 

 

1. YAZILI HAZIRLIK SORULARI

Doğru cümlenin önüne “ D” Yanlış cümlenin önüne “Y” harfi koyunuz.
• İkinci basamak tedavi hizmetleri birinci basamaktaki kurumlarda teşhis konulamayan ve tedavi edilemeyen hastaları hastanelere gönderir.
• İnsanlara faydalı mikroorganizmalara patojen (hastalık yapan) mikroorganizma denir.
• Sağlıklı olmak aynı zamanda bireyin psikolojik olarak yani ruh hali olarakta iyi olma halidir.
• WHO Dünya sağlık örgütünün kısaltmasıdır.
• Malta humması , hastalıklı hayvanın ısırmasıyla bulaşır.
• Geri kalmış ülkelerde anne ölüm hızı düşüktür. 7. Sağlıklı bir diş bakımı için diş fırçası 1-2 yılda bir değiştirilmelidir.
• Banyodan sonra kulaklar kulak pamuğuyla kulak zarına kadar temizlenmelidir.
• Diş bakımında diş ipi ve diş fırçası kullanılmalı. Kürdan kullanılmamalıdır.
• Diş tedavileri oldukça pahalı ve zordur. Bu sebeple ağız ve diş sağlığına dikkat edilmelidir.
• Poliklinikler, üçüncü basamak tedavi hizmeti veren kuruluşlardır.
• Malta humması, hastalıklı hayvanın süt ürünlerinden bulaşır.
• Zehirler, kanser yapıcı maddeler vb. kimyasallar insan sağlığını olumsuz yönde etkiler.
• Kişilerin sakatlıklarının giderilmesi, bedensel yeteneklerinin arttırılması onlara yeni beceriler kazandırılması, sosyal ve iş uyumunun sağlanması için yapılan çalışmalara rehabilitasyon denir.

Boşluk-Doldurma soruları. Boş kısımlara koyu renkle verilen uygun kelimeleri yazınız.
WHO, KIRK SANTİM, , REHABİLİTASYON HİZMETLERİ ÜÇÜNCÜ BASAMAK, VEKTÖR, SAĞLIK ÖLÇÜTLERİ, AŞI, UYGUN GİYİNME, DAİRESEL, YARIM AY
1.İkime, ortam şartlarına ve sağlık kurallarına göre giyinmeye …………………… denir.
2.Hastalık ve ya kaza sonucu iş yapabilme gücünü kaybetmiş kişilerin yeniden iş yapabilme gücüne kazandırmak için yapılan hizmetlere…………………………….denir.
3. Dünya sağlık örgütünün kısaltması…………………olarak yazılır.
4. Mikropların hastalık yapıcı etkilerini azaltarak vücuda verilmesine………………… denir. 5.Göz sağlığının korunması için okuma en az ………… …………uzaktan yapılmalıdır.
6.Diş fırçalamada genel kural, fırçanın diş etinden dişe doğru …… ………………… hareket etmesidir.
7.El tırnakları belirli aralıklarda………………………………şeklinde kesilmelidir.
8.Üniversite ve araştırma hastaneleri daha ayrıntılı hastalık tedavi ve araştırma merkezleri olup……………………tedavi hizmetlerini kapsar.
9.Hastalık yapan mikroorganizmaları insanlara taşıyan sivrisinek, bit, pire,kene hamam böceği, çeçe sineği, fare vb. hayvanlara … ……………. denir.
10. Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi, çözümlerin planlanması ve verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için gerekli sayısal değerlere……..…………….. denir.

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya sağlık Örgütünün kısaltmasıdır?
A) WHS B) WTO C) WSO D) WHO E) WHY
2. Nerde, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranabilen, çevresiyle barışık olan bir birey hangi iyilik hâlindedir?
A) Sosyal iyilik B) Ruhsal iyilik C) Bedensel iyilik D) Sağlıksal iyilik E) Bireysel iyilik
3. Aşağıdakilerden hangisi, vektörlerin bulaştırdığı bir hastalıktır?
A) Çocuk felci B) Sıtma C) Kızamık D) Kabakulak E) Kızıl
4. I. Mikroorganizmalar II. Bitkiler III. Hayvanlar IV. Kültürel etmenler
Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çevreyi oluşturan ögelerdendir?
A) I-II B) I-III C) I-II-III D) II-III-IV E) III-IV
5. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren ölçütlerdendir?
A) Üretim artış hızı B) Evlenme yaşı C) Ülkedeki kadın erkek sayısı D) Okul öncesi eğitim kurumları sayısı E) Nüfus artışı oranı
6. Aşağıdaklerden hangisi kişisel temizlik ile ilgili değildir?
A) Diş temizliği B) Ev temizliğ C) Tırnak temizliği D) Saç temizliği E) Tuvalet alışkanlığı ve temizliği
7. Diş minesinin direncini arttıran element aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flor B) Klor C) Sodyum D) Demir E) Potasyum
8. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı giyinme için gerekli bir özellik değildir?
A) İklime uygun olması B) Temiz olması C) Ucuz olması D) Rahat olması E) Sağlıklı malzemelerden üretilmesi
4. Aşağıdakilerden hangisi arasında boşluklar olan dişlerin temizliğinde kullanılır?
A) diş fırçası B) Diş ipi C) Kürdan D) Arayüz fırçası E) Gargara
1. Büyüme, gelişme, olgunlaşma ve öğrenmenin birbiriyle ilişkisini açıklayınız
2. Büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörler nelerdir?
3. Ergenlik döneminin sorunlarını nasıl atlatabiliriz?
4. Ruh sağlığının olumlu yönde gelişmesi için neler yapmalıyız?
5. Tedavi hizmetleri kaça ayrılır birer örnekle açıklayalım.
6.Temel sağlık hizmetlerini oluşturan uygulamalar nelerdir.
7. El tırnak temizliği nasıl yapılmalı?
8. Saç temizliği ve bakımı nasıl olmalı?
9. Genital bölge temizliği nasıl yapılmalı?
10.Ağız ve diş sağlığının önemini açıklayınız.
11. Oyun dönemi çocuğunu analatınız.
12. Bebeklik dönemi kaça ayrılır, isimlerini yazalım.
13. Çocukluk dönemi kaça ayrılır, isimlerini yazalım.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button