Bize Ulaşın: (0212) 656 50 30 Online Kayıt

Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven; kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen; bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmektir.

  • Amaç

Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonlarının artırılmasına ve ilköğretim sonrası eğitime yönlendirmeye yöneliktir.

Orta öğretimde ise hizmetler genelde; üst öğrenime ve meslek alanlarına yönlendirme, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirme, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirme, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirme, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin yaşamına hazırlanmaya yöneliktir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çeşitli başlıklar altında yürütülür.

DMCA.com Protection Status
Call Now Button